Portaali helpottamaan rautatiekuljetuksia

21 May 2018

EU haluaa ympäristönäkökulmasta edistää rautatieliikennettä ja antaa rautatieliikenteen harjoittajille mahdollisuuden tarjota luotettavaa tietoa palveluistaan. Saatavilla olevien rahtipalvelutietojen – esimerkiksi terminaaleista, teollisuusraiteista, asemista ja ratapihoista – puute vaikeuttavat nykyisellään rautatieliikenteen palvelujen suunnitteluprosesseja.

Trionan, saksalaisen HaConin ja eurooppalaisten kuljetusorganisaatioiden yhdessä muodostama ryhmittymä on saanut toimeksiannon toteuttaa toimijoille GIS-pohjainen portaali saatavilla olevien rahtipalveluiden ja niiden tietojen julkaisemiseksi kuljetusten suunnitteluun.

Aiemmin Triona on yhdessä muun muassa HaConin kanssa kehittänyt EU-projektissa pilottiportaalin, www.railfreightlocations.eu. Uudessa projektissa Triona jatkokehittää portaalista tuotantoversion. EU:n tavoitteena on olla ensisijainen vaihtoehto lisätietoja terminaaleista kaipaaville toimijoille.

GIS-portaalin on tarkoitus sisältää ajantasaista tietoa kaikista EU-vaatimusten mukaisista rautatiekuljetuksista Euroopassa. Projekti pyrkii myös kehittämään prosesseja ja perustamaan organisaation, jonka tavoitteena on luoda pitkäaikainen, riippumaton ja omavarainen GIS-portaali. Portaalin avulla voivat kuljetusasiakkaat ja muut kiinnostuneet helposti etsiä, vertailla ja lähestyä heidän tarpeitaan vastaavia raideliikenteen rahtipalveluita.

Toimeksianto on linjassa Trionan tavoitteen kanssa olla johtava innovatiivisten logistiikan ja infrastruktuurin toimialaan liittyvien IT-ratkaisujen toimittaja, sekä auttaa luomaan tehokkaita, kestäviä ja luotettavia ratkaisuja tiedonkulkuun sekä tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen.