Triona ottaa haltuun Safe Controlin siltajärjestelmän

3 October 2018

Triona hankki viime vuonna Safe Control Infra AS:än. Nyt Triona hankkii myös Safe Controlin Dokumentasjonssystemet AS:n SINUS.bk-tuotteineen. SINUS.bk on selainsovellus, joka täydentää hyvin Trionan olemassa olevaa tuotevalikoimaa. Tuote perustuu pohjoismaisessa yhteistyössä kehitettyihin määräyksiin, joten sillä on hyviä mahdollisuuksia saada uusia asiakkaita Ruotsista ja Suomesta.

Norjassa SINUS.bk on johtava siltojen, laiturien jne. kunnossapitojärjestelmä ja sitä käyttävät pääasiassa kunnat, satamat sekä metsä- ja energiayhtiöt. Triona ottaa nyt SINUS.bk:n haltuunsa järjestelmän saadessa sitä kautta kodin suuremmasta ja vankemmasta organisaatiosta. SINUS.bk:lla hallitaan taitorakenteidenkaikkia rakenteellisia yksityiskohtia. Taitorakenteita ovat esimerkiksi sillat, laiturit ja suojamuurit. Erilaisiin taitorakenteisiin voidaan liittää kuvia, asiakirjoja ja tarkastuspöytäkirjoja, jotta asiakkaalla säilyy aina ajantasainen kuva asennuksesta, tilasta ja kustannuksista.

Safe Control AS ryhtyy puolestaan tehostamaan liiketoimintaansa keskittyen tarkastusten ja ohjaamisen suorittamiseen. Safe Control tarjoaa asiakkailleen myös toimenpiteiden konsultointia ja ohjausta sekä asiantuntevaa asennustyön laadun ja turvallisuuden arviointipalvelua. Safe Control jatkaa SINUS.bk:n käyttöä toiminnassaan tulevaisuudessakin.

”Trionan ostaessa Safe Controlin asiakirjajärjestelmäyhtiön sekä tuotteet taitorakenteiden, kuten siltojen, satamalaitureiden, suojamuurien jne., asiakirjahallintaan saa liiketoiminta hyvän omistajan sekä kattavan ja asiaankuuluvan osaamispohjan. Se varmistaa yhtiön tuotteiden kehityksen tulevaisuudessa ja vahvistaa visiotamme tulla johtavaksi toimittajaksi palveluliiketoiminnassamme. Myynnillä Trionalle on meille ja asiakkaillemme positiivinen vaikutus”, kertoo Odd Harald Kile, Safe Controlin Dokumentasjonssystem AS:n omistaja.

”Nykyisille asiakkaille hankinta on vain myönteinen asia. Sillanhallintajärjestelmä SINUS.bk saa tulevaisuudessa suuremman ja vankemman ylläpito-organisaation samalla kun Safe Control AS voi keskittyä enemmän ydinliiketoimintaansa. Triona suunnittelee myös integroivansa SINUS.bk:n esimerkiksi NVDB:n (kansallinen tiestökanta) kanssa Norjassa”, kertoo Rune Dragsnes, Triona Norjan johtaja.

Lue lisää