Puitesopimus Svevian kanssa

24 February 2020

Svevia investoi digitalisaatioon ja on siihen liittyen allekirjoittanut puitesopimuksen Trionan kanssa tuotteista, jotka tehostavat heidän tehtäviään Norjan tieverkon operoinnissa ja ylläpidossa. Tavoitteena on saavuttaa uusia operointisopimuksia Norjassa.

Puitesopimus Svevian kanssa sisältää ensisijaisesti tuotteet Vegviseren, SINUS Infra, 360º-tiekuvat ml. SINUS photo sekä Triona Roadwork Assistant.

Vegviseren

Vegvisereniä käyttävät kentällä eri tehtävissä työskentelevät alan ammattilaiset. Vegviseren näyttää käyttäjälle hänen sijaintinsa jatkuvasti tiereferenssin, tien nimen ja koordinaattien muodossa. Sen avulla voidaan ottaa tieverkkoon linkitettyjä kuvia tietojen käyttöä ja käsittelyä helpottavalla tavalla.

SINUS Infra

Svevian on rekisteröitävä tiedot Norjan kansalliseen tiestötietokantaan (NVDB), josta Norjan julkinen tiehallinto Statens vegvesen on vastuussa. Tämä pitää sisällään merkkien, viemärien, kaiteiden jne. tietoja. SINUS Infra on kytketty suoraan NVDB-portaalin tiedonkeräyssovellukseen. SINUS Infra -sovelluksella voidaan tallentaa kaikki jälkitoimenpiteet. Kun työt kentällä tien päällä on tehty, on tieto tallessa.

360º-tiekuvat ml. SINUS photo

Tieverkon valokuvaamisesta on suurta hyötyä. "Tie toimistoon" säästää monia matkoja, joita muuten tarvittaisiin tiestön tilanteen ja kunnon hallintaan. Kun urakoitsijalla on tarkat asiakirjat tieverkosta uuden toimintasopimuksen alkaessa, vältetään epävarmuustekijöitä ja ristiriitoja, kun urakan sopimuskausi päättyy.

Triona Roadwork Assistant

Triona Roadwork Assistantilla suoritetaan erittäin tärkeitä tehtäviä, eli tietöiden asennuksen, tarkastusten ja purkutehtävien dokumentointia. Urakoitsija säästää paljon aikaa tallentamalla ne (ml. aika ja paikka) automaattisesti matkapuhelimeen tai tablettiin sen sijaan, että ne kirjattaisiin manuaalisesti paperiarkeille.