Uusi versio TNE:stä

21 June 2023

Olemme juuri julkaisseet TNE:stä version 3.11. TNE Editorille on tuotu laajennettu toiminnallisuus perustiedostojen kanssa työskentelyyn, mikä yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa rautatie- ja tietietojen muokkaamista.

Yhä useammat kunnat Ruotsissa käyttävät TNE:tä ja TNE Editoria. Kuntamarkkinoilla Triona tekee yhteistyötä Sokigon kanssa. Versiossa 3.11 on lisätty toiminnallisuutta, jonka avulla kunnat voivat toimittaa tietopäivitykset Ruotsin NVDB:hen (valtakunnallinen tiestötietokanta valtion, kuntien ja yksityisten teiden verkostoille) yksinkertaisemmin ja tehokkaammin. TNE Editorissa on muun muassa tuki ruotsalaisten NVDB-tapahtumien päivittämiseen ja toimittujen tietojen automaattiseen tarkistamiseen. 

Versiossa 3.11 on myös laajennettu tuki asiakirjojen muokkaamiseen TNE Editorissa. Nyt näiden tukikantojen avulla on mahdollista luoda uusia projekteja, luoda lisää linkkejä ja kohteita yhdellä komennolla, sekä korjata linkkien geometriaa. 

Kuten olemme aiemmin kertoneet, Ruotsin väylävirastossa (Trafikverket) on meneillään hanke NVDB:n teknisen alustan korvaamiseksi. Trafikverket on valinnut TNE:n alustaksi NVDB:n uudeksi tekniseksi ratkaisuksi, jossa TNE Editor toimii päivitystyökalu. Trafikverketin uusi tekninen ratkaisu otetaan käyttöön syksyllä 2023. 

TNE-tuote on tehokas, avoin ja konfiguroitava alusta, joka luo lisäarvoa erilaisille asiakkaille riippumatta siitä asennetaanko palvelu paikallisesti asiakkaan omaan ympäristöön vai käytetäänkö pilvipalveluamme. Integraatio SINUSin ja uuden editointimoduulimme TNE Editorin kanssa tarjoaa uusia ja kiintoisia mahdollisuuksia TNE:n käytön lisäämiseen kunnissa esimerkiksi tiedonkeruun yhteydessä. 

Lue lisää