Norrlands Trä ottaa ensimmäisenä Ruotsissa TimberPron käyttöön

12 February 2018

TimberPro toimitetaan Norrlands Trälle, josta tulee samalla ensimmäinen ruotsalainen kyseistä modernia ja erityisesti puutuoteteollisuudelle rakennettua ERP-järjestelmää käyttävä puutuotteiden valmistaja.

TimberPron toimittaa suomalainen PiiMega, joka aloitti yhteistyön Trionan kanssa vuonna 2017. TimberProta käyttää tänä päivänä noin 30 sahaa ja puutuotteiden valmistajaa Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Triona tarjoaa nyt ruotsalaisille sahoille järjestelmän ruotsinkielisen version sisältäen käyttöönoton ja ruotsinkielisen tukipalvelun. Järjestelmä on hyvin laaja ja siinä on toiminnallisuuksia muun muassa optimointiin ja kannattavuuslaskentaan perustuen yhtiöiden oman liiketoiminnan tuotanto-, myynti- ja toimitusprosessien jatkuvasti tuottamaan aineistoon.

TimberPro korvaa Norrlands Trän useita muita liiketoimintaan käytettäviä järjestelmiä. Sen odotetaan merkittäviä säästöjä hallinnon vähenemisen, lisääntyneen tilannehallinnan ja paremman tulosseurannan kautta.