Yhteistyö kuljetusten tehostamiseksi

4 June 2019

Trionasta on liittynyt yhteistyökumppaniksi CLOSER-yhteistyöfoorumiin, joka tuo yhteen akateemisen maailman, liike-elämän ja viranomaiset hankkeissa, joissa kehitetään tehokkaita kuljetuksia sekä resurssien, energian, ympäristön että talouden näkökulmista.

CLOSER-kumppanuus oli luonnollinen askel Trionan pyrkimyksissä perustaa uusi toimisto Göteborgiin. Voimme kartuttaa ja saada uusia arvokkaita tietoja yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa. Yhteistyössä CLOSERin kanssa toivomme, että tietämyksemme ja tuotteemme edistää kestävän tavarakuljetusjärjestelmän kehittämistä.

CLOSER suorittaa hankkeita ja yhteistyötä useilla eri aihealueilla, muun muassa Digitaalisessa & Yhtenäisessä Logistiikassa ja Horisontaalisessa Yhteistyössä, jotka liittyvät läheisesti useisiin Trionan nykyisiin liikenne- ja logistiikka-alan ratkaisuihin. Yksi niistä on Lasset, jonka tavoitteena on lisätä liikenteen tehokkuutta ja vähentää ilmastovaikutuksia avaamalla ja jakamalla asiaankuuluvia tietoja toimijoiden välillä.