Puitesopimus Tukholman kaupungin kanssa geodataan ja paikkatietoon liittyen

4 February 2019

Triona on saanut puitesopimuksen Tukholman kaupungin kanssa konsulttipalvelusta geodataan ja paikkatietoon liittyen. Kaikki kaupungin hallinnonalat sekä useimmat kaupungin omistamat yhtiöt kuuluvat sopimuksen piiriin.

Tukholman kaupunki on suorittanut puitesopimushankinnan konsulttipalveluille digitalisaation, IT:n ja tietoturvallisuuden osa-alueilla. Triona on yhtenä neljästä toimittajasta saanut puitesopimuksen geodataan ja paikkatietoon liittyen. Sopimuksen kausi on kaksi vuotta ja se sisältää lisäksi option jatkaa sopimusta korkeintaan kahdella vuodella. Palvelualue käsittää kaiken esiselvityksistä, analyyseistä ja vaatimusten määrittelystä kehitykseen, käyttöönottoon ja tukipalveluihin. Kaupunki pääsee näin hyötymään Triona huippuosaamisesta jatkuvan kehityksen paikkatietostrategiansa mukaisesti. Trionalle yhteistyö Tukholman kaupungin kanssa tuo uusia mahdollisuuksia kehittää edelleen osaamistaan paikkatiedon hallinnassa ja infrastruktuuriin liittyvässä tiedossa yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti.