Rautatiepalvelujen verkkoportaali

13 August 2019

Kesäkuun alussa avattiin eurooppalainen rautatiepalveluportaali, jonka kehittämisestä on vastannut Triona.

Ennen lanseeraamista Triona esitteli ratkaisun yhdessä muiden konsortiokumppaneiden kanssa (HaCon, UIRR, UIC, IBS ja SGKV) suurelle joukolle EU-komission mukaan kutsumia aiheesta kiinnostuneita liikennealan edustajia – yli 50 yritykselle ja organisaatiolle ympäri Eurooppaa. Tämä herätti paljon positiivista palautetta. Eräs komissiota edustavan työryhmän johtava jäsen totesi:

”Being an engineer myself originally, I have to say I'm really positively impressed by the tool and how it functions."

Portaali sisältää tällä hetkellä rajallisen määrän tietoa noin 5 000 rautatiepalvelusta (suurista konttiterminaaleista yrityksiin, jotka tarjoavat yksittäisiä palveluita). Tietojen odotetaan lisääntyvän pian, kun portaalin toiminta virallisesti käynnistyy.

Koko logistiikka-ala pystyy käyttämään portaalia kuljetustoimeksiantojen suunnittelussa, ja rautatiepalvelujen tarjoajille se on kauppapaikka esitellä omia palveluitaan. Portaali on tarkoitettu käytettäväksi myös muiden sidosryhmien kanssa. Yksi esimerkki ovat ns. sääntelyelimet (”regulatory bodies”), Ruotsin väylävirasto Transportstyrelsen, joka pystyy käyttämään portaalia tukenaan EU:n luomien rautatiepalveluja koskevien tietojen julkaisemiseen liittyvien säännösten noudattamisen seurannassa.

Hanke on toteutettu onnistuneessa yhteistyössä sekä kaupallisten että ei-kaupallisten kumppaneiden kanssa. Trionan sitoutuminen projektiin on hyvin linjassa yhtiön tavoitteeseen toimittaa logistiikan ja infrastruktuurin toimintoihin liittyviä innovatiivisia IT-ratkaisuja.