SDC päivittää TNE 3:een

29 January 2018

SDC on allekirjoittanut Trionan kanssa sopimuksen koskien versiopäivitystä TNE 3:een. Versionnosto tapahtuu vaiheittain vuoden 2018 aikana. Päivityksen hyötyjä ovat lyhyemmät läpimenoajat ja kustannussäästöt sekä parantunut laatu aineistojen tuottamisessa muun muassa SDC:n viralliseen reittipalveluun, Krönt vägvaliin.

Kansallista metsätietietokantaa (SNVDB) hallinnoi Ruotsissa SDC. Tietokanta on niin kutsuttu master-tietokanta, jossa metsiin liittyvää tietoa yhdistetään Trafikverketin hallinnoimaan Ruotsin kansalliseen tietietokantaan (NVDB). SNVDB perustuu Trionan TNE-tuotteeseen, joka muun muassa toimii alustana menneiden, nykyisten ja tulevien teiden hallintaan. Aineistoja käytetään esimerkiksi etäisyyslaskennassa sekä metsäteiden rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon liittyvissä työkaluissa. Etäisyyslaskentaan käytetään Trionan TRE-tuotetta. Useat Ruotsin metsäyhtiöt käyttävät lisäksi Trionan VFS-tuotetta koko tienhallintaprosessiin uusien teiden suunnittelusta ja rakentamisesta olemassa olevan metsätieverkon kunnossapitoon ja parantamiseen.

TNE:n käyttöönotto nopeuttaa ja automatisoi aineistojen tuotantoa. Lisäksi SDC voi vähentää päivittäisessä työssä käytettävien työkalujen määrää sekä yksinkertaistaa ja tehostaa toimintaansa. Koska TNE 3 on äskettäin kehitetty tuote, SNVDB-konseptin tuki on varmistettu myös tulevaisuudessa.

SDC on kaupallinen yhdistys, jolla on yli 50 jäsentä. Yhdistys on ruotsalaisen metsäteollisuuden tietokeskus, missä ylläpidetään tuotanto-, varastosiirto- sekä mittaustietoja sahoille, kuljetusliikkeille ja biovoimalaitoksille.

Lue lisää: