Omaisuustietojen hallintajärjestelmä (Asset Information Management System) ACCIONAlle ja Nye Veierille

9 May 2019

Triona toimittaa yhdessä Trimblen kanssa pilotin, joka vastaa ACCIONAn ja Nye Veierin digitaalisten tietojen hallinnasta suunnittelusta hankinta- ja rakennusvaiheen kautta kunnossapitoon saakka. Ratkaisu sisältyvät BIM/GIS-tiedot sekä omaisuudenhallinta. Pilotti toteutetaan osana Ranheim-Værnes-tiehanketta, jonka Nye Veier on antanut espanjalaisurakoitsija ACCIONA Constructionille.

Pilotin päätavoitteena on säilyttää ja hallita tietoja koko tienrakennuksen elinkaaren ajan suunnittelusta hankinta- ja rakennusvaiheen kautta kunnossapitoon saakka. Tämän toteuttamiseksi he ovat päättäneet käyttää olemassa olevia tuotteita yhdistettynä avoimiin standardeihin ja integrointialustoihin. Näin varmistetaan, että ratkaisu täyttää päivän tarpeet, mutta sitä voidaan laajentaa joustavasti tulevaisuuden tarpeisiin. Näitä voivat koskea laajennuksia tarkastukseen, kunnon seurantaan, dokumentoimiseen, tilannekuvaan ja digitaalisen kaksoseen.NyeVeier-image.png

AIM-pilotti yhdistää standardituotteet Quadrin ja TNE:n siten, että BIM-mallit ja niihin liittyvät tietokohteet toimivat sujuvasti. Näitä tuotteita käytetään yhtenäisen suojatun integrointialustan kautta. Osana toimitusta kehitetään web-portaali, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella projektiympäristöjä omissa karttakerroksissaan ja näyttää erilaisia BIM-malleja rakennusvaiheesta.

Pilotin tärkeänä osana on integrointi Norjan väylävirasto Statens Vegvesenin kansalliseen tietokantaan (NVDB), johon olemassa olevat tie- ja infrastruktuuriin liittyvät tiedot on tallennettu. Lisäksi käytetään myös uutta standardoitua OpenTNF-tietomuotoa ja CoClass-luokitusjärjestelmää.