Uusi versio TNE:stä

25 June 2018

TNE versio 3.3 on julkaistu. Se sisältää pääsääntöisesti uusia ja paranneltuja toimintoja, jotka helpottavat tiedon tarjoamista TNE:stä, mukaan lukien uusi TNE Replication -moduuli. Moduuli mahdollistaa päivitetyn (replikoidun) TNE-tietokannan kopion luonnin. Kopio voi sisältää TNE-tietokannan tiedot kokonaisuudessaan, osittain, yksinkertaistettuna tai jalostettuna. Mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi liikenneverkon esittäminen verkkopohjaisessa karttapalvelussa (WMS) tai tiedon ulosvienti raporttien ja tilastojen luomiseen.

Lisäksi uusi versio sisältää toiminnallisuuden toimenpiteiden ketjuttamiseen. Ketjutettujen toimenpiteiden avulla käyttäjä voi ajastaa halutuin ehdoin sekvenssissä toteutettavia toimenpiteitä. Esimerkki käyttökohteista on vaikkapa ulkoisesta tietokannasta, kuten Trafikverketin kansallisesta tiestötietokannasta NVDB:stä, haetun tiedon yksinkertaistaminen ja jalostaminen peräkkäin. Graafisen rajapinnan kautta käyttäjä voi konfiguroida ja ajastaa ketjutettuja toimenpiteitä.

Verkkopohjaista ohjelmointirajapintaa on myös laajennettu suurelta osin. Uutta on muun muassa lukuisat tavat tehdä kyselyitä tai päivittää liikenneverkkoa. Laajennus helpottaa asiakkaitamme ja kumppaneitamme TNE:hen integroituvien asiakaskohtaisten ratkaisujen luonnissa.

Tässä versiossa on myös laajennettu tuki avoimelle OpenTNF-formaatille. Versiossa 3.3 on enemmän toiminnallisuuksia sekä laajennettu hallintarajapinta liikenneverkkoihin liittyvien tietojen tuontiin ja vientiin. Tuontia voidaan käyttää esimerkiksi uuden TNE-ympäristön rakentamiseen, vientiä esimerkiksi tiedon tarjoamiseen hyödyntäjille eri paikoissa tai eri liikenneverkolla.

Lisätietoja

Lue lisää OpenTNF:stä, TNE:stä ja muista tuotteistamme, jotka helpottavat vesiväylien, rautateiden ja teiden, sekä niiden rakentamisen ja infrastruktuurin parissa työskenteleviä toimijoita: