C-Load uudistuu

18 August 2022

C-Load täyttää myöhemmin tänä vuonna 10 vuotta ja tänä päivänä palvelun kautta varataan suuria kuljetuksia. Vastatakseen sekä nykyisten että uusien asiakkaiden vaatimuksiin seuraavan 10 vuoden aikana, kuluneen vuoden aikana on keskitytty palvelun uudistamiseen uudella teknologialla ja päivitetyllä käyttöliittymällä.

C-Load tukee kuljetusten varausprosessia, joka koostuu neljästä eri osasta: hankinta, tilaus, toimitus ja seuranta/laskujen valvonta.

cloadpicture-eng.jpg

Kuluneen vuoden aikana on julkaistu neljä versiota, jotka askel askeleelta modernisoivat palvelun eri osia. ”Aloita hankinta” on nyt jaettu omaan prosessiinsa, jota on yksinkertaistettu nykyisten kilpailutettavien reittien sujuvaan hallintaan ja suodatukseen. Lisäksi sopimusreitit voidaan merkitä, jotta niitä voidaan hallita tehokkaammin ryhmänä, arvio tulevan sopimuskauden kuljetusten määrästä voidaan helposti perustaa historiaan ja hankintaprosessi voidaan tallentaa luonnoksena valmistuvaksi myöhempänä ajankohtana. Jos käytetään palveluun sisältyvää toimittajien kestävyysarviointia, sitä voidaan käyttää myös valintakriteerinä, jonka perusteella toimittajat kutsutaan hankintaan.

Kuormalista sekä verkossa että C-Load Mobilessa kaikkine siihen liittyvine kuljetusvarauksineen sekä siihen liittyvät toiminnot on toteutettu kokonaan uudelleen ja koko osio operatiivisten töiden tilauksesta toimitukseen on saanut uuden ilmeen lisäksi monia uusia toimintoja asiakkaidemme toiveiden mukaisesti. On keskitytty löytämään yksinkertaisempi tapa työskennellä sekä kuorma kerrallaan että käsitellen useita kuormia samanaikaisesti.

Olemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa kehittäneet C-Loadiin tuen slot-aikoihin. Alkuun tuki on saatavilla bulkkikuljetuksiin. Kuljettajat saavat tekstiviestilinkin, jonka avulla he voivat helposti varata ja nähdä visuaalisesti aikaikkunansa, ja logistiikkapäälliköt näkevät selkeän yleiskuvan kuormista visuaalisesta aikavarauksesta. Ratkaisu tehostaa ennakoivasti lastausta ja vähentää jonoja.

C-Load sisältää monia vakioraportteja, jotka tarjoavat erittäin hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan seurantaan. Nämä ovat päivittyneet uusien web-teknologioiden avulla, ja niissä on nyt entistä tehokkaampi tuki suurten tietojoukkojen käsittelyyn sekä joustava ryhmittely, jonka avulla käyttäjät voivat analysoida tilastoja useista eri näkökulmista. Toimitusprosessin seuraamista on myös parannettu lisäämällä tunnuslukuja, kuten purkaminen sovittuna ajankohtana.

Palvelun viimeiset osat on tarkoitus päivittää syksyn aikana ja koko perusprosessin myötä uudet teknologiat avaavat täysin uusia mahdollisuuksia kehittää C-Loadia edelleen vastaamaan uusia asiakastarpeita.

Lue lisää