Sopimus Norjan väyläviraston kanssa - NVDB Geopalvelut

19 August 2021

Triona on voittanut Norjan väyläviraston (Statens vegvesen) hankinnan, joka sisältää NVDB Geopalvelut -järjestelmäportfolion kehittämisen, hallinnan ja ylläpidon.

Triona hallinnoi jo ennestään monia portfolion sisältämiä järjestelmiä. Sopimus mahdollistaa nykyisten toimeksiantojen jatkamisen sekä uusien suorittamisen. Sopimus kestää neljä vuotta ja sisältää:

  • järjestelmäportfolion kehittämisen, hallinnan ja ylläpidon,
  • laadunvarmistuksen koskien koko portfoliota,
  • varmistamisen, että järjestelmiä kehitetään optimaalisesti tulevaisuudessakin,
  • järjestelmien ajamisen vakaassa ja turvallisessa ympäristössä, ja
  • järjestelmätuen asiakkaan tarpeiden mukaan.

Monet portfolion järjestelmistä perustuvat Trionan vakiotuotteisiin TNE/TRE.