Lasset on nyt C-Load

18 September 2019

Lasset-palvelun kehittämisen tavoitteena oli tehostaa kuljetuksia metsäteollisuudessa ja muilla toimialoilla teollisuudesta asiakkaalle. Se digitalisoi sekä hankintojen että kuljetusvarausten käsittelyä sekä jakaa olennaiset tiedot läpinäkyvästi kaikkien prosessissa mukana olevien osapuolten välillä.

Lasset lanseerattiin vuonna 2012 läheisessä yhteistyössä SCA:n kanssa. Nykyään Lasset on kattava palvelu, joka yksinkertaistaa kuljetustilaajien hankintoja ja kuljetustilauksia auto-, juna- ja konttikuljetuksissa (merirahti) sekä auttaa kuljetusyrityksiä löytämään toimeksiannot helpommin. Lasset tuottaa kuljetusten asiakkaille myös enemmän ja parempaa tietoa siitä, milloin heille tarkoitettu rahti noudetaan ja lastataan. Viime aikoina Lassetiin on avattu pääsy myös muille toimitusketjun toimijoille heitä koskeviin tietoihin, kuten terminaaleille ja satamille. Joka päivä Lassetista varataan satoja rahteja noin kahdenkymmeneltä asiakkaalta yli 300 kuljetusyrityksen toimitettavaksi.

Mutta Lasset kehittyy edelleen! Olemme vakuuttuneita siitä, että Lasset voi auttaa parantamaan logistiikan tehokkuutta ja siten osaltaan edistää kestävämpiä kuljetuksia. Logistiikan optimoimiseen, oikean kuljetusmuodon ja kuljetusyrityksen valitsemiseen, optimaalisen reitin laskemiseen jne. tarvitaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa. Tietoa on myös jaettava koko ketjun toimijoiden kesken, jotta oikeita valintoja voidaan tehdä sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

Lassetia käytetään jo kaukana Ruotsin rajojen ulkopuolella – esimerkiksi Englannissa, Kiinassa ja Ranskassa – ympäri Eurooppaa toimivien rahdinkuljettajien toimesta, ja Lassetin kautta varattuja kontteja lastataan päivittäin laivoihin useisiin kohteisiin ympäri maailmaa.

Kansainvälisesti nimi Lasset ei ole täysin optimaalinen. Tukeaksemme Lassetin kehittämistä edelleen tavoitekuvan suuntaan – Lasset on markkinoiden johtava palvelu kuljetusvarauksille Euroopassa – vaihdamme nyt nimemme ja rahtikuljetusten uusi nimi on – C-Load.

C kuten Cloud, Community, Collaboration ja Communication sekä Load kuten rahti.

Mitä C-Load siis tulee olemaan?

Haluamme C-Loadin olevan palvelu, joka:

  • virtaviivaista asiakkaiden työtä hankinnoissa, tilauksissa ja kuljetusten seurannassa,
  • auttaa osallistuvia toimijoita optimoimaan kuljetusvirtojaan sekä automatisoimaan kuljetustarpeiden ja käytettävissä olevan kuljetuskapasiteetin sovittamisen yhteen,
  • luo etuja kaikille kuljetusten sidosryhmille ja toimijoille, kuten asiakkaille, kuljettajille, satamille, tavaroiden vastaanottajille, terminaaleille ja muille,
  • on intuitiivinen ja helppo käyttää kaikille toimijoille,
  • on helppo integroida muihin järjestelmiin, jotta manuaaliset transaktiot voidaan minimoida toiminnan tehostamiseksi,
  • mahdollistaa hankinnat, joissa arvostetaan sekä laadullisia parametrejä että hintaa tasapainotetulla ja läpinäkyvällä tavalla,
  • tekee kestävien kuljetusvaihtoehtojen arvioinnin ja myöntämisen helpoksi, sekä
  • on luotettava ja palvelun saatavuus hyvä ja luotettavuus on korkea.

C-Loadin tulee tarjota paras mahdollinen kuljetus jokaiseen kuljetustarpeeseen!

Jatkamme C-LOADin kehittämistä edelleen yhdessä nykyisten ja tulevien käyttäjien kanssa. Uskomme, että matka on jatkossakin mielenkiintoinen ja kehittävä sekä aikamme yhteiskunnalliset haasteet huomioiva – ja tarjolla olevan teknologian avulla ne selvittäen.