Uusi metsäjärjestelmä Statens Fastighetsverkille (SFV)

6 May 2020

Vuoden alussa Triona voitti toimeksiannon tarjota vaatimusanalyytikoista Ruotsin valtion kiinteistövirasto Statens Fastighetsverkille (SFV). Toimeksianto sisältää SFV:n tarpeiden kartoittamisen ja vaatimusten keräämisen metsätoimialalle sijoittuvaa tulevaa hankintaa varten.

Toimeksiannossa vaadittiin kokemusta paitsi vaatimusten analysoinnista myös paikkatieto- ja metsätoimialan toiminnoista. Metsätoimiala on yksi Trionan tärkeimmistä toimialoista sekä toiseksi suurin asiakassegmentti, jolla pohjoismaisista noin 30 asiakkaastamme toimivat esimerkiksi Bergs Timber, Biometria, Holmen, Norrskog Wood Products, SCA, Setra, Skogdata, Stora Enso, Suomen metsäkeskus ja Sveaskog. Siksi on erityisen ilahduttavaa saada uusi asiakas ja kiintoisa toimeksianto toimialalle. Tehtävässä hyödynnämme kaikkea vuosien aikana kertynyttä tietotaitoamme aiemmista toimeksiannoista koko metsän arvoketjun järjestelmäratkaisujen parissa taimitarhoista, metsän suunnittelusta, puunkuljetusketjuista ja tuotannon suunnittelusta metsäkoneiden ja sahojen järjestelmiin.

Osallistumisemme jo alkuvaiheessa auttaaksemme toimeksiantajaa määrittelemään sopivat vaatimukset toivotun liiketoiminnallisen hyödyn saavuttamiseksi herättää meissä suurta intoa! Tämän toimeksiannon vaatimusten kartoittaminen tehdään ketterästi sprinttimenettelyllä tiiviissä yhteistyössä SFV:n kanssa. Kuten tähän aikaan liittyy covid-19:n myötä, olemme joutuneet kohtaamaan haasteen toteuttaa toimeksianto etätyöskentelynä, mikä on asettanut uusia vaatimuksia työskentelymenetelmille sekä meidän että SFV:n kannalta. Asiakkaan positiivisuus ja sitoutuneisuus myötävaikutuksella olemme kuitenkin onnistuneet kääntämään tilanteen parhain päin ja työskennelleet meille kaikille sopivalla tavalla. Olisimme toivoneet, että voisimme nähdä enemmän kasvotusten, mutta halu tehdä yhteistyötä ja käyttää oikeita työkaluja ovat kuitenkin edesauttaneet tärkeimmässä tehtävässä – viestinnässä!

Odotamme työmme tukevan SFV:tä lähikuukausina saavuttamaan tavoitteensa vaatimustensa mukaisesti jatkaakseen hankintoja ja rakentaakseen lopputuloksena järjestelmän, joka tuottaa heille toivottua liiketoiminnallista hyötyä!

Lue lisää