Triona toimittaa ohjausjärjestelmän Svingenin liikennekeskukselle

2 November 2020

Triona on yhdessä Euroskiltin kanssa kehittänyt älykkään liikenteenohjausaseman, joka on nyt toimitettu Statens Vegvesenille. Liikenteenohjausasemaa käytetään ajoneuvojen ohjaamiseen sekä liikenneturvallisuus että muut liikenteeseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen. Esimerkkejä ovat maksimikuorman ylitys, ajo-/leposäännösten rikkominen tai ajaminen ajoneuvoilla, jotka eivät ole tieliikennekelpoisia.

Svingenin liikenteenohjausasema voidaan konfiguroida vastaamaan erilaisia ​​tarpeita opasteiden lukumäärän ja niiden tyypin suhteen. Liikenteenohjausasema on moduulipohjainen ja se voidaan helposti laajentaa kattamaan edistyneempiä liikenteenohjaustarpeita antureilla, opasteiden tunnistamisella (ANPR) ja integroinnilla muihin järjestelmiin esimerkiksi ajoneuvotietojen hakemiseksi ajoneuvorekisteristä.

image4pss.png

Kuva 1: Svingenin liikenteenohjausasema

Svingenin liikenteenohjausasema on toinen Euroskiltin ja Trionan toimittama älykäs ohjausasema Norjassa. Svingeniin on toimitettu 9 opastetta, jotka varoittavat valvonnasta ja rajoittavat nopeutta valvonta-alueella. Valvonta-alueella on kaksi liittymää, ja niissä voi olla kaksi erilaista ohjausta samanaikaisesti. Esimerkiksi on mahdollista asettaa raskaiden ajoneuvojen sekä kuorma- ja linja-autojen ohjaus yhteen suuntaan ja kaikki muut ajoneuvot toiseen suuntaan.

Valvomoon on asennettu kosketusnäyttö, jonka kautta ohjaukset voidaan käynnistää tai pysäyttää. Valvomo näkee kartalla koko valvonta-alueen sekä kaikki käytössä olevat opasteet. Kun ohjaus yhteen suuntaan alkaa, näytössä näkyy kuva opasteesta. Näin voidaan helposti nähdä, mihin vaikutussuunta ja opasteissa esiintyvät mahdolliset virheet.

Euroskilt/Triona on myös toimittanut älykkään liikenteenohjausaseman Bergenin Åsaneen. Tällä valvonta-alueella on automaattinen ohjaus käytössä opasteiden tunnistus (ANPR) sekä liittymä Norjan ajoneuvorekisteriin, josta ajoneuvotiedot noudetaan.