SDC:lle uusi ratkaisu tiestötiedon muokkaamiseen

29 August 2018

Triona on saanut SDC:ltä toimeksiannon kehittää uusi ratkaisu tiestötiedon muokkaamiseen muun muassa SDC:n viralliseen reittipalveluun (Krönt Vägval).

SDC tarjoaa metsätalouteen palvelua laskutusperusteiden laskentaan välimatkaan perustuen pyöreän puun kuljetuksissa hakkuutyömaalta teollisuuteen (Krönt Vägval). Jotta palvelusta saadaan mahdollisimman oikeat reitit, täydennetään Trafikverketin tarjoamasta kansallisesta tiestötietokannasta saatavaa tiestötietoa SDC:n omilla aineistoilla. Tämä voi koskea esimerkiksi metsäkuljetusten ohjaamista kulkemaan tiettyjen valittujen tieosuuksien kautta. Mahdollistaakseen omien aineistojen tehokkaan käsittelyn SDC on tilannut Trionalta selainpohjaisen ratkaisun, joka toimitetaan testiin lokakuun lopussa.

Uusi ratkaisu käyttää Ruotsissa SDC:n ylläpitämän kansallisen metsätiestötietokannan (SNVDB) tietoja ja palveluja. Tietokanta on niin kutsuttu master-tietokanta, jossa metsään liittyvää tietoa yhdistetään Trafikverketin ylläpitämästä kansallisesta tiestötietokannasta (NVDB) saatavaan tietoon. SNVDB on toteutettu Trionan TNE- ja TRE-tuotteisiin perustuen.