Uusi ratkaisu Sveaskogin metsäkoneisiin

2 March 2020

Yhdeksäntoista vuotta vanha ja hyvin toimiva sekä vakaa, nopea ja suosittu, kertoo yhteenveto nykyisestä metsäkoneiden GIS-ratkaisusta (PStyr) Sveaskogissa. PStyr on uusittava uusien työmenetelmien ja muista uusista järjestelmistä johtuvien parannusten hyödyntämiseksi.

Järjestelmä ohjaa Sveaskogin hakkuu- ja metsäkuljetuskoneiden kuljettajia puunkorjuussa sekä kuljetuksessa. Koneen kuljettaja saa järjestelmän kautta nähtäväkseen puunkorjuumääräyksen karttatiedostoineen sekä luonto- ja suojelukohteineen, joiden perusteella hän tietää, missä ja miten hakkuut tulee suorittaa. Triona on auttanut Sveaskogia PStyrin kehittämisessä useiden vuosien ajan.

Syksyllä 2019 Sveaskog aloitti käytettävyystutkimuksen markkinatarpeiden ja niiden mukaisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi. Sveaskog haki edelleen modernia nopeaa, vakaata ja hyvin toimivaa – mutta myös uusien työtapojen ja Sveaskogin muiden järjestelmien vaatimukset toteuttavaa – järjestelmää. Toimittajavalinta osui Trionaan.

Joulukuun lopussa projekti käynnistyi yhteistyössä Sveaskogin ja Trionan kesken projektin parissa. Trionan henkilöstöä toimii mm. kehityspäällikkönä, arkkitehtina, vaatimusanalyytikkona, kehittäjänä ja testauspäällikkönä. Trion asiantuntemus paikkatiedosta on hyödyksi kehitettäessä järjestelmää, jossa kartta on kuljettajan jokapäiväisen työn keskeinen osa. Työskentelemällä uutta teknologiaa hyödyntäen varmistamme, että Sveaskog saavuttaa asettamansa tavoitteet tehokkuuden ja tiedon laadun parantamisessa, mikä on mielestämme palkitsevaa ja ilahduttavaa!

Otamme innolla vastaan haasteen sekä mahdollisuuden luoda uuteen moderniin teknologiaan perustuva järjestelmä, jonka tavoitteena on olla yhtä suosittu kuin nykyinen järjestelmä toiminnallisuuden, vasteaikojen ja vakauden suhteen!

Lue lisää