Uutinen – Uusi versio C-Loadista

25 November 2019

Lasset muutti nimensä C-Loadiksi 1. lokakuuta. ”Load” kuten kuorma/rahti ja ”C” kuten Collaboration, Community, Communication ja Cloud – edelleen sama palvelu, joka käynnistettiin vuonna 2012, mutta nyt varustettuna palvelua paremmin kuvaavalla nimellä. Nimimuutoksen yhteydessä tehtiin myös kaksi toiminnallista julkaisua, joissa on joukko parannuksia ja uusia toimintoja – kuten rahtiluettelon ja julkaisun toteuttaminen kokonaan uusiksi, mutta myös uusia toimintoja monentyyppisille toimijoille.

Palvelun uudelleennimeäminen on johtanut kaikkien rajapintojen kokonaistarkasteluun samalla kun graafista ulkoasua on päivitetty ja uusia selkeämpiä kuvakkeita lisätty monille ominaisuuksille. Nimenmuutoksen ja graafisen päivityksen lisäksi seuraavia uusia toiminnallisuuksia on avattu:

 • Tuki sähköisille sopimuksille
  Koska C-Load-palvelu kasvaa jatkuvasti ja toimittajien määrä lisääntyy (viimeisen kahdentoista kuukauden aikana on lisätty yli 50 uutta tavarantoimittajaa), tuemme nyt sopimusten sähköistä allekirjoittamista.
 • Parannettu logiikka parantaa suorituskykyä
  Rahtiluettelon tietokantakyselyt ja tilattujen kuormien julkaisemisen logiikka on kirjoitettu uudelleen, jotta varmistetaan suorituskyky näissä C-Loadin keskeisissä osissa.
 • Parannukset sopimusreittien arvioinnissa
  Arvio voidaan nyt tehdä edellisen kauden tulosten sekä excel-tiedostojen viennin ja tuonnin tuen perusteella.
 • Laatupisteiden tilaajakohtainen painotus
  Laatupisteiden tilaajakohtainen painotus, jotta toimittajien näkemiä kannustimia voidaan luoda osana laatutulosraporttia.
 • Palaute aikaisemmista sopimuksista luokittelussa
  Edellisen sopimuksen 3 suosituinta toimittajaa näkyvät ranking-sijoitusten helpottamiseksi.
 • Ennakoiva asiakastilauksen kotisivu
  Asiakkaan kotisivulla näkyvät kuorma- ja varaustilanne sekä poikkeamat nopean tunnistamisen ja käsittelyn helpottamiseksi.

Lisätietoja julkaisuista löytyy C-Load-palvelun julkaisutiedoista.

Näillä C-Load-julkaisuilla olemme luoneet perustan palvelun jatkuvalle laajentamiselle.