Triona ajaa kestävää kehitystä BEAst 4.0:lla

22 November 2023

BEAst-yhdistyksen jäsenenä viimeisimmässä vuosikokouksessa lavalla oli myös TRACS Flow:n tuoteomistaja Lars Lindgren Trionasta. 

BEAst 4.0:n avulla päästötietojen raportointi Peppolin kautta on standardoitu. Kaikki rakentamisen parissa työskentelevät toimijat ovat innokkaita toimimaan tämän standardin mukaan ja myös Trionalle se on tärkeä tehtävä. Trionalla on nykyään useita asiakkaan ja toimittajan välistä yhteyttä tukevia tuotteita, joissa BEAst tulee olemaan tärkeä osa arvokkaan tiedon välittämistä sekä eri järjestelmien välillä että raportoinnissa. 

TRACS Flow on yksi Trionan tuotteista, joka on mukana useisissa BEAstin mukaisissa työtehtävissä. Työskennellässämme BEAst 4.0:n parissa olemme osallistuneet useisiin meille uusiin aloitteisiin: 

  • standardia kehittävään työryhmään, 
  • selvitykseen, miten BEAst 4.0:aa tuetaan TRACS Flow'ssa vuonna 2024, 
  • vaadittujen raporttien tuottamiseen tietovirtojen, prototyyppien ja integraatioiden avulla. 

Trionan osuuteen ei sisälly ainoastaan TRACS Flow -tuote vaan myös Triona Distance Service ja FleetControl rikastuttavat TRACS Flow -tilauksia olennaisella tiedolla. C7 Projectsissa työskennellään myös BEAstin kautta raportoitujen päästö- ja tilaustietojen kokoamiseksi yhteen projektien päivittäisiin raportteihin. 

Tämä on esimerkki siitä, kuinka Triona osallistuu kestävän kehityksen aloitteiden eteenpäin viemiseen rakennusalalla. 

Lue lisää