Kystverket ottaa TNE:n tuotantokäyttöön

30 May 2017

Alkuvuoden aikana Norjan merenkulkulaitokselle Kystverketille Trionan toimittama TNE on nyt otettu tuotantokäyttöön. Jatkossa keskitytään väylätiedon ja siihen liittyvän tietosisällön rekisteröintiin, tuontiin ja validointiin.

Kun tiedon laatu on saatu tyydyttävälle tasolle, voidaan ratkaisu integroida Kystverketin olemassa olevaan selainsovellukseen ja asettaa sen jälkeen julkisesti saataville.

Toimitettu ratkaisu sisältää TNE:n lisäksi GeoServerin väylätietojen esittämiseen olemassa olevassa selainsovelluksessa ja (Trimblen toimittaman) NovaPointin väylätietojen ylläpitoon.

Geodatan parissa Kystverketissä työskentelevä Frode Skjævestad kuvaa kyseessä olevaa toimitusta seuraavasti:

”Ajantasaisella vesiväylätiedolla on suuri merkitys Kystverketille. Kystverketin toimittamaa aineistoa käytetään monissa eri yhteyksissä ja järjestelmä, joka varmistaa verkon topologian ja tiedon laadun, on erittäin tärkeä. Tällä tavoin voidaan tietoja mukauttaa erilaisiin tarpeisiin varmistaen samalla, että Kystverketin edut ovat havaittavissa suunnittelu- ja ylläpitotyössä. Myös sisäinen työ väylien ja väylätietojen kanssa helpottuu, kun kaikki väyläverkkoon liittyvä tietosisältö on luotettavasti saatavilla. TNE:n avulla Kystverket on saanut myös hyvän alustan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön esimerkiksi BaneNORin ja Statens vegvesenin kanssa intermodaaleissa eli eri liikennemuodot yhdistävissä analyyseissä.”

Triona auttaa nyt Kystverketiä uuden väyläverkon loppuunsaattamisessa, tietosisällön hakemiston valmistelutyössä ja väylään liittyvien tietojen tuonnissa. Lisäksi suunnitteilla on varmistaa integraatio TNE:n ja Kystverketin olemassa olevan selainsovelluksen (www.kystinfo.no) välillä.