Nordic Timber valitsi Timber by Pinjan

10 March 2022

Järnforsenissa toimiva Nordic Timber Export on valinnut uudeksi liiketoimintajärjestelmäkseen Trionan toimittaman Timber by Pinjan.

Hollantilainen puutavarayhtiö Nordic Timber Export, jolla on toimipisteitä muun muassa Järnfosernissa Smoolannin koillisosassa, on valinnut Timber by Pinjan (entinen TimberPro) seuraavaksi liiketoimintajärjestelmäkseen. Nordic Timber valmistaa sahattuja puutuotteita vuodessa noin 60 000 m3.

"Teemme paljon yhteistyötä jo muutaman vuoden Timber by Pinjaa käyttäneen Ingarp Trässkyddin kanssa, ja he suosittelivat Trionaa valitessamme uutta liiketoimintajärjestelmää", sanoo Nordic Timberin omistaja Peter Jongerling.

Timber by Pinja tukee Nordic Timberin toimintaa hankinnasta edelleen räätälöityyn asiakaskohtaisiin toimituksiin Hollannissa. Järjestelmä antaa paremman yleiskuvan tavaravirrasta sekä omassa jatkojalostuksessamme Järnforsenissa että eri sopimustoimittajilla, jotka osallistuvat puutavaran kokonaistoimitukseen. Järjestelmä vaihtaa pakettitietoja toimittajien ja asiakkaiden kanssa, joten työ tehostuu minimoimalla käsityötä. Timber by Pinja tukee liiketoimintapäätösten perustelua siten, että vallitseva tila kootaan ja päivitetään aina järjestelmään.

Timber by Pinjaa kehittää suomalainen Pinja, jonka kanssa Triona aloitti yhteistyön vuonna 2017. Timber by Pinja on tällä hetkellä käytössä noin 50 sahalla ja muussa metsäteollisuudella mm. Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Triona tarjoaa Ruotsin metsäteollisuudelle järjestelmästä ruotsinkielisen version, joka sisältää käyttöönotto ja tuen. Timber by Pinja on moduulipohjainen ja soveltuu niin pienille kuin suuremmillekin useamman yksikön konserneille.

Lue lisää