Hakkuukonetiedon laskentapalvelu valmiina pilotointiin

23 November 2020

Keväällä kerroimme, että Triona toimittaa Hakkuukonetiedon laskentapalvelun Suomen metsäkeskukselle. Nyt laskentapalvelu on valmistunut ja valmiina vastaanottamaan hakkuukonetietoa metsäyhtiöiltä.

Hakkuukonetiedon laskentapalvelu, Kaato, prosessoi pistemäistä, hakkuukoneilta alun perin lähtöisin olevaa tietoa kuviomuotoiseksi. Kuviomuotoista tietoa tullaan myöhemmin hyödyntämään Suomen metsäkeskuksen tulevassa metsävarajärjestelmässä metsävaratiedon ajantasaistamisen prosessissa. Triona kehitti Metsäkeskukselle skaalautuvan ratkaisun, johon puunhankintaorganisaatiot lähettävät tietoa tehokkaasti prosessoitavaksi.

Suomen metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Hakkuukonetiedolla on merkitystä paitsi tarkan toteutustiedon tuottamisessa hakkuista Metsäkeskuksen hallinnoimiin kansallisiin metsävaratietoihin myös metsäyhtiöiden omien tietojärjestelmien sisältämien tietojen päivittämiseen. Metsäyhtiöt voivat hakea laskentapalvelun heidän lähettämästään hakkuukonedatasta tuottamat tiedot rajapintapalvelun kautta omaan käyttöönsä.

Suomen metsäkeskus tavoittelee hakkuukonetiedosta tuotetusta hakkuiden toteutustiedosta merkittävää hyötyä julkisen metsävaratietokannan ylläpitotyöhön. Hakkuukonetiedon laskentapalvelu mahdollistaa koko toimialan osallistumisen yhteisen metsävaratiedon päivittämiseen.

”Hakkuukonetiedon laskentapalvelua varten laadittujen monimutkaisten algoritmien sovittaminen toimivaksi Kaato-tietojärjestelmäksi onnistui kokonaisuudessaan hienosti”, arvioi järjestelmän sovellusvastaava Heikki Eronen.

Suomen metsäkeskus on luonut sovellus- ja järjestelmäkehitystä varten oman ketterän kehityksen toimintamallinsa SMK-SAFe:n, joka on Metsäkeskuksen ympäristöön räätälöity versio SAFe®-viitekehyksestä. Hakkuukonetiedon laskentapalvelu kehitettiin tällä toimintamallilla toimittajan ja Metsäkeskuksen tiiviinä yhteistyönä ja se valmistui tavoiteaikataulussaan.

”Olemme erittäin tyytyväisiä toimituksen laatuun”, toteaa Metsäkeskuksen kehitysjohtaja Tapani Hämäläinen.

Trionan kehittämä ratkaisu on nykyaikainen Microsoft Azure-pilvipohjainen palvelu, joka skaalautuu joustavasti tilanteen mukaan. Tiedot vastaanotetaan Metsätietostandardiin perustuvassa muodossa, jonka standardoinnista Metsäkeskus vastaa. Standardi pohjautuu osittain StanForD2010 -standardiin. Metsäkeskus halusi ratkaisun nimenomaan pilvipalveluna, koska vaatimuksena on palvelun skaalautuvuus käyttöpiikkien mukaan. Palvelu on nyt siirtymässä metsäyhtiöiden kanssa tehtävään pilotointiin sekä jatkokehitysvaiheeseen.