Ruotsin väylävirasto Trafikverket valitsi TNE:n päivitystyökalukseen

2 May 2022

Ruotsin väylävirasto Trafikverket on valinnut TNE:n alustaksi uudelle tekniselle ratkaisulleen liittyen NVDB:hen (Ruotsin kansallinen tiestötietokanta), minkä myötä Trafikverket käyttää TNE Editor -moduulia päivitystyökaluna NVDB:hen tallennettujen tietojen käsittelyssä.

Trafikverket on käyttänyt Trionan TNE-tuotetta useiden vuosien ajan tie- ja ratatietojen käsittelyyn. Organisaatiossa on parhaillaan käynnissä työ NVDB:n teknisen alustan korvaamiseksi. Trafikverket on valinnut TNE:n uuden teknisen ratkaisun alustaksi ja käynnistänyt työn, jonka tuloksena uusi ratkaisu saadaan käyttöön vuonna 2023. Tulevassa ratkaisussa Trafikverket käyttää Trionan verkkopohjaista päivitystyökalua, TNE Editoria, NVDB-tietojen käsittelyyn, hallintaan ja muokkaamiseen.

TNE Editor – TNE-tuotteen moduuli – on tehokas ja käyttäjäystävällinen pilvipalvelu liikenneverkkojen ja niihin liittyvien tietojen (kohteiden) yleiseen muokkaamiseen. TNE Editorilla on muun muassa tuki ruotsalaisten NVDB-kohteiden päivittämiseen ja toimitusten automaattiseen välittämiseen NVDB:hen. Vuodesta 2020 lähtien Triona on tehnyt yhteistyötä Sokigon kanssa kuntamarkkinoilla, ja nykyään monet kunnat käyttävätkin TNE Editoria kunnallisen NVDB-tieverkostonsa päivitystyökaluna. TNE Editor on Trafikverketin hyväksymä NVDB:n tietojen automaattiseen päivitykseen.

TNE-tuote on tehokas, avoin ja konfiguroitava alusta, joka luo lisäarvoa erilaisille asiakkaille riippumatta siitä asennetaanko palvelu paikallisesti asiakkaan omaan ympäristöön vai käytetäänkö pilvipalveluamme. Integraatio SINUSin ja uuden editointimoduulimme TNE Editorin kanssa tarjoaa uusia ja kiintoisia mahdollisuuksia TNE:n käytön lisäämiseen kunnissa esimerkiksi tiedonkeruun yhteydessä.

Lue lisää