C-loadin uusi versio

25 May 2020

C-Loadin uusi versio (1.36.0) lanseerattiin huhtikuun alussa 2020. Julkaisussa olemme jatkaneet alustan uudistamista uudella autentikointiratkaisulla, joka luo hyvän perustan palvelun tulevalle kehittämiselle. Palvelun aloittamisesta vuonna 2012 lähtien C-Load on tarjonnut kuljetusten tilaajille ainutlaatuisen mahdollisuuden valita ja laittaa toimittajia ranking-järjestykseen perustuen laadun ja hinnan yhdistelmään.

Tätä kehitetään nyt edelleen, jotta kestävä kehitys olisi myös selkeästi osa laatuvertailua. Uuden autentikoinnin ja laatupisteisiin perustuvan toimittajien järjestämisen lisäksi julkaisu sisälsi joukon muita toimintoja niin tilaajille, toimittajille kuin loppuasiakkaillekin.

Lyhyesti kuvattuna uusi autentikointi tarkoittaa sitä, että kaikilla C-Loadin palveluilla (web, mobiili ja integraatio) on sama komponentti autentikointia varten, C-Load login. Tämä muutos mahdollistaa web-ratkaisumme uudistamisen ja pitkällä tähtäimellä myös käyttöliittymän parannuksia, jotka helpottavat käyttäjien elämää.

Kestävä kehitys on sekä Trionan että asiakkaidemme priorisoitu tavoite. Ottamalla kestävän kehityksen selkeästi osaksi laatuvertailua yhdessä muiden laadullisten mittausten ja liiketoimintatekijöiden kanssa asiakkaat pääsevät taktisella tasolla tekemään valintoja ja toimittajien ranking kokonaisarvioinnin – hinnan sekä mitatun ja liiketoiminnallisen laadun – perusteella. Laatupisteytystä kehitetään jatkuvasti. Tässä julkaisussa olemme ottaneet käyttöön mahdollisuuden painottaa myös kaupallisia laatupisteitä asiakaskohtaisesti.

Edellä mainittujen uudistusten lisäksi uuteen versioon sisältyivät seuraavat ominaisuudet:

 • Tilaajan toiminnot rahtikirjan lisäämiseen kuormiin
  Koska tietoa jaetaan C-Loadin kautta useille toimitusketjun toimijoille, on lisätty mahdollisuus yhdistää rahtikirja kuormaan. Tämän ansiosta C-Loadin asiakkaat voivat jakaa tietoa lähetyksen sisällöstä sekä asiakkaille että rahtiterminaaleille.
 • Tilaajan toiminnot vastaanottajia koskevien lisätietojen lisäämiseen
  Kuten edellä kuvatun rahtikirjan osalta, rahtiin voidaan lisätä myös laaja-alaista tietoa rahdin vastaanottajasta. Tämä mahdollistaa laajennetun tiedon välittämisen toimittajille C-Loadissa, mikä on tärkeää toimituksen toteuttamisessa.
 • Toimittajan toiminnot hintojen tuontiin myös rautatie- ja konekuljetuksista
  Toimittajat voivat nyt myös helposti viedä/tuoda hintatietoja Excelin kautta sekä asettaa perushintoja aiempien sopimuskausien rautatie- ja konekuljetuksiin perustuen.
 • Erilliset ranking-luettelot kuljetusmuotokohtaisesti myös rautatiekuljetuksille
  Tilaajille annetaan mahdollisuus luokitella toimittajat erikseen rautatiekuljetuksille.

Lisätietoja julkaisusta löytyy palvelun julkaisutiedotteista verkkosivustolta c-load.com.