Triona uudistaa Metsähallituksen metsätietojärjestelmän yhdessä Arbonautin kanssa

27 June 2023

Triona ja Arbonaut valittiin toteuttamaan Metsähallitus Metsätalous Oy:n uusi metsätietojärjestelmä. Ajantasainen, kattava ja laadukas metsävaratieto on arvokas Metsähallitus Metsätalous Oy:n toiminnan ja päätöksen teon perusta. Huolellinen metsäsuunnittelu on vastuullisen metsätalouden ydin.

Metsävaratietojen hallinnan ja metsäsuunnittelun toimintojen tueksi tarvitaan soveltuva, luotettava, käytettävä ja tehokas sovellus sekä toimistolle että offline-käyttöön maastoon. Uusi ratkaisu korvaa nykyisen järjestelmän vuoden 2025 loppuun mennessä.

Nykyinen Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsätietojärjestelmä (Silvia) on ollut tuotantokäytössä vuodesta 2015. Se on keskeisin työkalu Metsähallituksen monikäyttömetsien metsävara- ja luontotiedon hallintaan sekä puunkorjuun, metsänhoidon, luonnonhoidon ja ojitusten toimenpidesuunnitteluun.

Metsätietojärjestelmäuudistuksen keskeisin tavoite on metsävara- ja luontotietojen nykyaikainen ja kustannustehokas hallinta sekä toimenpidesuunnitteluprosessin luotettava ja sujuva toiminnallinen tukeminen. Tulevan metsätietojärjestelmän tulee olla ennen kaikkea helppokäyttöinen, vakaa ja suorituskykyinen. Toteutus tulee tehdä riittävän pienissä moduuleissa/pieninä sovelluksina, jotta järjestelmän sujuva ylläpito mahdollisimman lyhyin käyttökatkoin on mahdollista.

"Odotamme uudelta järjestelmältä tukea päätöksentekoon siten, että toimenpiteiden vaihtoehdot ja tavoitteet ovat selkeästi suunnittelijan nähtävillä. Se, että myös töiden toteutustiedot tulevat suoraan järjestelmään, parantaa seurantaa ja suunnittelun laatua. Tiedolla johtaminen on nykypäivää”, kertoo metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen Metsähallitukselta.

Maastotyö on tulevaisuudessakin iso osa suunnittelua. Järjestelmän offline-kyvykkyys työskentelyyn verkkoyhteydettömässä tilassa on pakollinen vaatimus, sillä verkkoyhteyden hitaus tai sen ajoittainen puuttuminen saa haitata suunnittelua maastossa. Muutettujen tietojen ja kerätyn tiedon on synkronoiduttava taustajärjestelmän kanssa, kun verkkoyhteys on käytettävissä. Maastosovelluksen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota sen käytettävyyteen haastavissa olosuhteissa.

Ratkaisu kehitetään Metsähallituksen uuden ketterän kehitysmetodologian (MH Ketterä Pelikirja) mukaan ja se perustuu teknologisesti nykyaikaisiin avoimen lähdekoodin ja Azuren pilvipohjaisiin ratkaisuihin.

Olemme luonnollisesti todella iloisia päästessämme rakentamaan Metsähallituksen uutta metsätietojärjestelmää. Samalla voimme syventää yhteistyötämme Arbonautin kanssa. Metsätoimiala on niin meillä Suomessa kuin koko konsernissammekin tärkeimpiä, joten yhteistyö Metsähallituksen kanssa sopii toimintaamme sekä tavoitteisiimme erinomaisesti ja pääsemme myös rakentamaan tiedonvaihtoa Pohjoismaisten metsäalan julkisten toimijoiden välillä. Yhdessä saavutamme varmasti toivotun lopputuloksen.

Lue lisää