Ernsts Express mukaan TRACS Flow’hun

27 March 2018

Ernsts Express on valinnut TRACS Flow’n mahdollistamaan liiketoimintansa digitalisoinnin

Kevään aikana Ernsts Express tulee ottamaan TRACS Flow’n käyttöön kuljetustensa valituissa toiminnoissa. Kuljetustehtävien läpiviennin tehostamiseen tiedonkulun digitalisoinnin kautta on suuri tarve. TRACS Flow’n ja siihen sisältyvän mobiiliratkaisun tarjoaman digitaalisen hallinnan avulla voidaan manuaalista työtä minimoida kuljetusten ohjauksessa. Hyödyt ovat moninaiset, mutta ensisijaisesti Ernsts Express pyrkii lyhentämään läpimenoaikaa toimeksiannon tilauksesta laskutukseen samalla vähentäen tarvetta kirjauksiin ja korjauksiin jälkikäteen. Tavoitteena on sen sijaan tehdä kuljettajien arjesta helpompaa ilman irrallisten papereiden pyörittelyä.

Tämän askeleen avulla Ernsts Express luo perustan myös muiden toimintojensa tehostamiseen. Esimerkkinä Ernsts Express tulee yhdessä Trionan kanssa TRACS Flow’n avulla kehittämään ympäristövaikutusten seurantaa, mikä koko laajuudessaan edesauttaa rakentamaan kestävää yhteiskuntaa.

Lue Lilää