SINUS käyttöön oslossa

21 November 2019

Oslon kunta on valinnut Trionan toimittajaksi tuotteille SINUS photo ja SINUS infra, joita käytetään päivittämään Norjan kansallista tiestötietokantaa (NVDB). Sopimus sisältää myös valokuvauksen koko moottoritieverkostolla (360°-tiekuvilla).

SINUS photo perustuu 360°-panoraamakuvien käyttämiseen teihin tai rautateihin liittyen. SINUS photo liittää kartan erilaisiin infrastruktuuriin liittyviin tietoihin, jotta saadaan aikaan tehokas tietojen toimitusprosessi muun muassa NVDB:hen. Panoraamakuvat tuottavat "tien toimistoon". Kaikki näkyvä tieto tulee saataville, ja luvat sekä asiakirjat voidaan helposti tarkistaa ja tallentaa ilman kentällä käyntiä.

SINUS infraa voidaan käyttää sekä toimistossa että kentällä, ja molemmissa tapauksissa laatuvarmistettu tieto voidaan toimittaa suoraan esim. Norjan NVDB:hen tai Trionan TNE:hen (Transport Network Engine) ilman aikaa vieviä ja kalliita välikäsiä. Tablet-laitteille ja matkapuhelimille tarkoitettu mobiiliratkaisu (kenttäsovellus) hyödyntää erilaisia paikannusjärjestelmiä esimerkiksi NVDB:n päivittyvien vaatimusten täyttämiseksi.

SINUSia voivat käyttää niin infrastruktuurin omistajat – kuten Oslon kaupunki, Norjan väylävirasto Statens vegvesen ja uusia tiehankkeita koordinoiva Nye Veier – kuin Norjan kuntauudistuksessa syntyneet eri alueetkin, sekä urakoitsijat, joiden tehtävänä on päivittää tietoja NVDB:hen.

SINUS-sopimus Oslon kaupungin kanssa on voimassa kaksi vuotta. Yhdessä Statens vegvesenin sekä muiden kuntien ja urakoitsijoiden kanssa tehtyjen sopimusten myötä Trionalla on jo nyt johtava asema NVDB:hen liittyvien tuotteiden toimittajana.