Tietojen toimittaminen ERTMS:ään

12 September 2022

Triona toimitti Bane NORille digitaalisen infrastruktuurin ratkaisun, joka tuo reittitiedot saataville organisaation sisällä. Sen myötä Trasè on keskittynyt kokoamaan Bane NORin hajautettuja infrastruktuuria koskevia tietoja ja raportoimaan havaituista eroista.

ERTMS on yksi Norjan rautatiehistorian suurimmista projekteista. Hanke edistää Norjan rautateiden digitalisointia ja automatisointia, mikä tarjoaa mahdollisuuden suuriin säästöihin. ERTMS:n suunnittelun yhteydessä ERTMS-projekti otti yhteyttä Trionan Trasè-tiimiin. Kysymyksenä oli, voisivatko he osallistua suunnittelutietojen perustamiseen ja toimittaa ne RailML-muodossa. Trionan TNE-tuotteeseen perustuvassa Trasèssa oli jo kaksi tämän luomiseen tarvittavasta neljästä lähteestä.

IT- ja rautatiealaa hyvin tuntevien työntekijöiden sekä TNE-tuotteen teknologian yhdistelmän ansiosta Triona onnistui Trasè-tiimissä yhdistää kaikki neljä erilaatuista suunnittelutietoa sisältävää lähdettä kattavaksi infrastruktuuria kuvaavaksi tiedoksi. Projekti toteutettiin suunniteltua nopeammin ja korkealla laadulla.