Palvelu, joka pysyy mukana muutoksessa

5 April 2023

C-Load vietti 10-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2022 ja vuosien aikana on tapahtunut paljon. Viime vuosi on ollut ehkä yksi tapahtumarikkaimmista vuosista C-Loadin historiassa. Sen lisäksi, että jatkokehitys on ollut jatkuvaa, olemme myös mukauttaneet palvelun toimintaympäristöön, jossa kuljetusten tilaaminen on haastavaa ja mm. polttoaineiden hinnoissa esiintyy suurta vaihtelua. 

Julkaisimme syksyn ja tammikuun välissä yhteensä kolme suurta julkaisua, 1.45–1.47, joihin sisältyi C-Load-palvelun käyttöä jatkavia, käyttäjien toivomia ja meidän mielestämme tarpeellisia parannuksia sekä sen pitkän aikavälin visiota olla pitkäaikainen ja kilpailukykyinen ratkaisu koko kuljetusten varausprosessiin tukevia toimintoja koko toimintoketjuun: hankintaan, tilauksiin, toteutukseen ja seurantaan/laskujen valvontaan. 

Julkaisut ovat koostuneet myös joistakin suuremmista muutoksista kohdistuen alaan suuresti vaikuttaneisiin tapahtumiin ympäröivässä maailmassamme. C-Loadin vahvuutena on ollut kuljetusten käsittely järjestelmässä tehtyjen kilpailullisten hankintojen mukaisesti. Uudessa maailmantilanteessa kuljetusten löytäminen näillä hinnoilla on toisinaan ollut vaikeaa, joten C-Loadiin lisättiin mahdollisuus ostaa yksittäinen kuljetuksia “sopimuksen ulkopuolelta”, ns. spot-hankintoina, joissa voidaan hyödyntää vapaampia noutoaikoja, muita autotyyppejä tai kutsua tarvittaessa lisää kuljettajia. C-Load tarjoaa viime vuoden syyskuusta lähtien mahdollisuuden sekä työskennellä pitkäjänteisesti että ratkaista lyhyen aikavälin kuljetusongelmia innovatiivisella tavalla. 

Polttoaineiden hintojen nousu on aiheuttanut suuria haasteita myös sidoksissa oleville toimittajille. Tätä helpottaaksemme siirryimme korvauksiin vaikuttavien polttoaineindekseidemme osalta kuukausittaisesta viikoittaiseen indeksin tarkistamiseen. Tämä on johtanut reilumpiin hintoihin sekä kuljetusten tilaajille että tavarantoimittajille, ja antanut tavarantoimittajille paremmat mahdollisuudet hyväksyä kuljetustarjouksia. 

Tammikuussa lanseerattiin iso päivitys, joka koostui täysin uudesta hankintalistasta toimittajille. Se perustuu uuteen moderniin web-teknologiaan, jonka varaan suuri osa C-Loadista on nyt rakennettu, sisältäen myös uuden päivitetyn käyttöliittymän. Teknisen modernisoinnin yhteydessä tehtiin myös joukko parannuksia, mukaan lukien laajennetut aputoiminnot, jotka vähentävät virheiden riskiä. 

Lue lisää