Sinus valloittamaan uusia alueita Norjassa

11 May 2020

Uudet hallintoalueet Norjassa ovat valinneet Trionan toimittaman SINUS infra -tuotteen – innovatiivisen ohjelmiston, jota käytetään tiestötietojen keräämiseen – Norjan kansallisen tiestötietokannan (NVDB) tietojen päivittämiseen.

Norjan alueuudistuksen ja uuden tieviitejärjestelmän käyttöönoton yhteydessä alueet päättivät hankkia uuden innovatiivisen välineen NVDB:n tietojen päivittämiseen. Triona voitti sopimuksen tarjouksella, joka sisälsi SINUS infra -tuotteen.

SINUS infraa voidaan käyttää sekä toimistossa että ulkona kentällä. Molemmissa tapauksissa laadunvarmistettu tieto voidaan toimittaa suoraan esim. norjalaiseen NVDB-järjestelmään tai TNE-tuotteeseen ilman aikaa vieviä ja kalliita välikäsiä. Mobiiliratkaisu on mukautettu tablet-laitteille ja älypuhelimille, ja se hyödyntää erilaisia ​​globaaleja satelliittinavigointijärjestelmiä (GNSS), jotka täyttävät NVDB-päivityksen tiukat vaatimukset.

SINUS infraa voivat käyttää tienhaltijat, kuten Norjan väylävirasto Statens Vegvesen, Nye Veier, kunnat ja uudet hallintoalueet, sekä urakoitsijat, joiden on toimitettava tiedot NVDB:hen mm. käyttösopimuksiin perustuen.

SINUS infra -sopimus hallintoalueiden kanssa on voimassa kaksi vuotta ja sitä voidaan jatkaa yhdellä tai kahdella optiovuodella. Yhdessä muiden Trionan Statens Vegvesenin, kuntien ja urakoitsijoiden sopimien sopimusten kanssa Triona on edelleen johtava NVDB:lle toimitettujen tuotteiden toimittaja Norjassa.