Triona luo sopimuksen Euroskiltin kanssa

17 April 2017

Triona kehittää yhdessä Euroskiltin kanssa järjestelmän signaaliohjaukseen vakioprotokollien kautta.

Triona on kehittämällä omia tuotteitaan ja osallistumalla useisiin tutkimushankkeisiin Norjassa kehittänyt syvän asiantuntemuksen tiedonvaihdosta avoimien standardien avulla. Tätä asiantuntemusta syvennetään nyt projektissa Euroskiltin kanssa muodostamalla perusta signaaliohjauksen yhteiselle alustalle.