Sveaskog virtaviivaistaa tienpidon prosessia

1 September 2023

Ruotsissa on metsäteitä 210 000 kilometriä. Sveaskog on Ruotsin väyläviraston jälkeen toiseksi suurin tienomistaja Ruotsissa 43 000 kilometrillä ”yksittäistä” tietä. Hallinto on kallista, koska käsin tehtävää paperien käsittelyä on paljon ja työtä hidastaa digitaalisen vuorovaikutuksen puute tienhoitotyön urakoitsijoiden kanssa. 

sveaskog-1.jpg

Triona kehittää nyt urakoitsijoille kenttäratkaisua, jossa työtilaukset on helppo käsitellä ja raportoida mobiilissa tai tabletissa. Sveaskog näkee uudessa ratkaisussa paljon mahdollisuuksia. Se lisää tehokkuutta ja vähentää kustannuksia. Visualisointi siitä, missä ja milloin tiestön toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan, mahdollistaa yhtenäisen työskentelytavan ja luo läpinäkyvyyttä organisaatioon. Läpinäkyvyys mahdollistaa myös Sveaskogin ja urakoitsijoiden työn paremman pitkän aikavälin suunnittelun. 

”Haluamme tehdä yhteistyötä Trionan kanssa toimittajana useista syistä. He tuntevat olemassa olevat IT-ratkaisumme sekä kuinka maksimoida synergiaetu muiden alueiden kanssa. Trionalla on myös korkea toimialaosaaminen metsä- ja tiehallinnosta”, sanoo Sveaskogin projektipäällikkö Christer Ranvald. 

Pilottitutkimus toteutettiin keväällä 2023 ja sitä kehitettiin edelleen. Työ on Sveaskogin ja Trionan yhteistyö, ja se tehdään Sveaskogin SAFe-viitekehyksen mukaisena toteutuksena. Tässä projektissa trionalaisia toimii pääkehittäjänä, arkkitehtina, vaatimusanalyytikkona, kehittäjänä, testipäällikkönä ja scrum masterina. Trionan GIS-osaaminen on urakoitsijan työn kannalta kriittistä karttapohjaisen ratkaisun avainosaamista. 

Ratkaisu on progressiivinen verkkosovellus, joka tukee offline-tilaa. Kartta on kehitetty avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla ja palvelinosat ovat Azure-pohjaisia. Se integroidaan Trionan Road Maintenance -järjestelmään (VFS, link), johon tallennetaan tiedot urakoitsijoista, tiekohteista ja tietoimista tänään. 

Syksyn 2023 aikana testataan testiversiota useiden urakoitsijoiden kanssa, ja olemme innokkaita ja iloisia voidessamme myötävaikuttaa tehokkaampaan tieprosessiin paremmalla tiedonlaadulla, yhtenäistetyllä työskentelytavalla ja parantuneella läpinäkyvyydellä!