Uusi versio TNE:stä

30 April 2024

Triona on nyt julkaissut Transport Network Enginen (TNE) version 3.13. Tässä versiossa olemme jatkaneet TNE Editorin kehittämistä entistä tehokkaammaksi ja tehokkaammaksi työkaluksi verkkoon ja verkkoon liittyvien tietojen muokkaamiseen. 

Ruotsin väylävirasto (Trafikverket) siirtyi 26. huhtikuuta kansalliseen tiestötietokannan (NVDB) uuteen tekniseen ratkaisuun. Uusi ratkaisu perustuu TNE:hen ja TNE Editoriin. Trafikverketin toimijat käyttävät TNE Editoria paikkatietojen päivitystyökaluna. TNE Editoria käytetään kuntien, metsänomistajien ja muiden sidosryhmien NVDB:lle toimittamien tietojen tarkistamiseen ja päivittämiseen. 

TNE Editorin uusia ominaisuuksia ovat: 

  • Mahdollisuus lukita geometrian/verkon muokkaus. Näin kuntien on helpompi käsitellä päivityksiä oikein ja välttää vahingossa tapahtuvia muutoksia julkiseen verkkoon. 
  • Samanaikainen näyttö sekä linkkityyleistä että tietopistekokoelmista. Tämä antaa käyttäjälle paremman yleiskuvan useista kohteista, mikä tehostaa työskentelytapaa ja parantaa laatua.
  • Yhden tai useamman WMS-palvelun näyttäminen peittotasoina. Tämä antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita ja näyttää lisätietoja karttanäkymässä.
  • Validointi tietyllä vahvistuspäivämäärällä. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät saavat vain heitä kiinnostavan tiedon.
  • Valitun verkon korkeusprofiilin näyttö.
  • Parempi tulevaisuuden kohteiden hallinta. Käyttäjät voivat itse päättää, korvataanko ne vai ei. 

Tietoja TNE:stä: 

Transport Network Engine (TNE) on tehokas ja konfiguroitava alusta, joka tarjoaa ratkaisuja tie- ja rautatietietojen hallintaan. TNE-alustaan kuuluva TNE Editor mahdollistaa verkkojen ja verkkoon liittyvien tietojen muokkaamisen yksinkertaisella tavalla ja siitä on tullut tärkeä työkalu kunnille ja organisaatioille, jotka tarvitsevat työkalun näiden tietojen hallintaan ja päivittämiseen. 

Lue lisää TNE:stä: https://tne.triona.se/ 

Lue lisää