Triona rakentaa Luonnonvarakeskukselle vapaa-ajankalastuksen sähköisen palvelun

12 August 2021

Triona Oy sai kevään aikana Luonnonvarakeskukselta (Luke) toimeksiannon rakentaa Oma kala -palvelu, jonka avulla vapaa-ajankalastajat voivat helposti mm. toimittaa saalistietojaan, hyödyntää saalistushistoriaa koskevia tietoja, todentaa kalastonhoitomaksuja jne. Myös tutkijat ja viranomaiset käyttävät Oma kala -palvelun tietoja apuna kalakantojen kestävän käytön suunnitteluun ja päätöksentekoon

Sähköistä palvelua kohtaan on ollut suurta kiinnostusta, ja palvelua onkin tarkoitus laajentaa tulevien vuosien aikana. Ensimmäisenä käyttöön tulee Saaristomeren alueen pilottiversio.

Ratkaisu on kehitetty nykyaikaisilla menetelmillä ja teknologioilla (ml. paikkatieto). Tuloksena syntyy pilvipohjainen palvelu Azureen. Palvelua voidaan käyttää myös webin kautta, mutta loppukäyttäjät käyttävät pääasiassa mobiilisovellusta. Palvelua kehitetään alusta asti mobiiliverkon katvealueet huomioiden, mikä on edellytys toimivuudelle kaikkialla Suomessa.

Lue lisää