Sinus ottaa uuden referenssijärjestelmän käyttöön

27 January 2020

Kunta- ja alueuudistuksella, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2020, Norjan julkinen tiehallinto (Statens vegvesen) otti käyttöön täysin uuden referenssijärjestelmän Kansalliseen tiestötietojärjestelmään (NVDB).

Kuntien ja alueiden uudistaminen yhdistämällä maakunnat ja kunnat merkitsi sitä, että vanha paalujen ja metreihin perustuva referenssijärjestelmä ei enää venynyt riittävästi. Statens vegvesen on kehittänyt täysin uuden järjestelmän, tiejärjestelmäreferenssin, sisältäen uusia käsitteitä, kuten tie, tieosa, piennar, risteys jne. Uusi tiejärjestelmäreferenssi on riippumaton maantieteellisistä rajoista, ja siksi se on valmis uusiin maakuntien tai kuntien sulautumisiin tulevaisuudessa.

SINUS infra on nyt ottanut käyttöön uuden referenssijärjestelmän, jota NVDB:n LES- ja SKRIV-sovellusrajapinnat tarjoavat versiossa 3. Vegviseren on jo aiemmin mukautettu uuteen referenssijärjestelmään.