Triona pitää luennon Q3-päivässä

15 November 2018

Q3-päivä järjestetään Göteborgissa 15. marraskuuta. Triona osallistuu tapahtumaan siten, että Mats Bayard pitää luennon digitalisaatiotrendeistä liikenteen ja logistiikan alalla.

”Digitalisaatio johtaa tehokkuuteen ja parempaan turvallisuuteen. Mutta pitkällä aikavälillä kestävyysvaikutukset ovat tärkeimpiä. Siten on sekä mukavaa että osuvaa saada mahdollisuus jakaa kokemuksiamme. Haluamme edesauttaa organisaatioita tekemään aloitteita, jotka digitalisoinnin kautta johtavat kestävämpään yhteiskuntaan.” – Mats Bayard, Trionan CEO ja konsernijohtaja

Triona pyrkii tarjoamaan asiakkailleen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia minimoivia ratkaisuja. Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetään tulevaisuuden ilmastoystävällisiä ratkaisuja kuljetukseen ja logistiikkaan sekä osallistutaan siten aktiivisesti kestävän yhteiskunnan luomiseen.

Q3 on ympäristöystävällisten ja kestävien tiekuljetusten puolesta puhuva yhdistys. Yhteistyössä jäsenyritysten kanssa varmistetaan kuljetustoimialan paikka tulevaisuuden työmarkkinoilla, missä sekä yritysten että kuljettajien tarpeista huolehditaan suojellen samalla planeettamme ympäristöä. Q3 pyrkii kohti edistämään kaivattua muutosta teillä paketti paketilta ja kilometri kilometriltä.

Lue lisää: