Vuoden ilmastoraportti

14 December 2021

Trionan ilmastoraportti vuodelle 2020 on valmistunut. Raportoimme entiseen tapaan GHG-protokollan soveltamisalojen 1, 2 ja 3 mukaisesti. Tänä vuonna olemme sisällyttäneet analyysiin myös pilvipalveluntarjoajia koskevia IT-toimintoja soveltamisalaan 3.

Kuten yhteiskunnallisestikin, myös Trionassa pandemian vaikutus näkyy ilmastovaikutusten pienenemisenä, koska se on vähentänyt työmatkoja.

Uskomme edelleen henkilökohtaisiin tapaamisiin ja arvostamme suuresti sitä, että voimme taas alkaa tavata asiakkaitamme. Samalla tiedostamme digitalisaation tuomat mahdollisuudet vähentää ilmastovaikutuksia.

Tavoistamme auttaa asiakkaitamme vähentämään ilmastovaikutuksia ovat esimerkkeinä FleetControlin toiminnallisuudet älykkääseen ajamiseen sekä C-Loadin kestävään kehitykseen liittyvä kyselymme. Työ oman ilmastoraportin kanssa antaa meille arvokasta tietoa, jota voimme jatkuvasti hyödyntää asiakkaidemme tuotteiden ja ratkaisujen parissa.

Lue lisää