Triona ostaa Safe Control Infra AS:än

31 January 2018

Triona ostaa norjalaisen Safe Control Infra AS:än tuotteineen (SINUS.Infra ja Vegbilder). Tuotteita käytetään tänä päivänä infrastruktuuriin liittyvän aineiston tallentamiseen ja ylläpitoon. Hankintaan sisältyy myös tiestön kuvaamiseen ja kuvien tulkintaan liittyvä liiketoiminta. Yrityskauppa tukee Trionan strategiaa innovatiivisten logistiikan ja infrastruktuurin toimialaan liittyvien IT-ratkaisujen tarjoajana.

”Trionan ostaessa Safe Control Infran saamme hyvän omistajan, joka tuo mukanaan vahvaa ja asiaankuuluvaa taustatukea. Tämä varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme kehityksen jatkossakin sekä vahvistaa mahdollisuuksiamme nousta johtavaksi infrastruktuuriin liittyvän aineiston ja 360°-kuvien toimittajaksi. Liiketoiminta (Norjan) Gjerstadin Brokelandsheiassa jatkuu ja vahvistuu. Hankinnalla tulee olemaan suuria positiivisia vaikutuksia niin meille itsellemme kuin asiakkaillemmekin”, kertovat Odd Hareld Kile ja Odd Øygarden.

SINUS.Infra ja Vegbilder ovat innovatiivisia tuotteita, joita käytetään nykyisin monissa norjalaisissa yhteisöissä, jotka ovat velvollisia tuottamaan erilaista rekisteri- ja raporttiaineistoa norjalaiseen tiestötietokantaan (NVDB, Nationella Vägdatabasen) Statens Vegvesenille. Tulevaisuudessa on nähtävissä, että muutkin asiakassegmentit (kuten rautatiet) niin Norjassa kuin muissakin maissa voisivat hyötyä tuotteista. Tuotteet on kehitetty moderneilla teknologioilla, ne ovat 100 % verkkopohjaisia ja niitä voidaan käyttää eri alustoilla, kuten iOS, Android ja Windows.

Vegbilder

Vegbilder on tuote, joka helpottaa infrastruktuuriin liittyvän aineiston keräämistä kustannuksia säästävällä, tehokkaalla ja luotettavalla tavalla. Tieverkkoa kuvataan ajoneuvoon päälle asennettavasta kameratornista. GPS-järjestelmän avulla tarkasti hallittavassa kameratornissa on 6 kameraa, jotka ottavat kuvia joka viides metristem.

Valokuvauksen valmistuttua kuvia käsitellään tarkoitukseen varustetulla palvelimella ja lopputuotteena syntyy georeferoituja 360°-panoraamakuvia, joita käytetään SINUS.Infrassa esimerkiksi norjalaiseen NVDB:hen tuotettavan aineiston tuottamiseen ja toimitukseen.

SINUS.Infra PC:lle

Tätä Vegbilderin kanssa toimitettavaa tuotetta käytetään infrastruktuuriin liittyvän aineiston tuottamiseen kustannuksia säästävällä, tehokkaalla ja luotettavalla tavalla. Aineiston tunnistus ja lataaminen tehdään yleensä toimistolla kerättyjen kuvien analysointiin kokonaan perustuen.

Tuotteessa on seuraavat toiminnot:

 • Tiekuvien tarkasteleminen
 • Ladattujen kohteiden esittäminen kartalla
 • Toiminnallisuudet kohteen kuvien lataamiseen
 • Kohteiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen, suorassa yhteydessä esim. norjalaiseen NVDB:hen.
 • Toimitusmoduuli tiekuvien läpikäymiseen ja lisäämiseen kohteeseen.
 • Moduuli viestien välittämiseen suoritetuista työtehtävistä.
 • Käyttäjille jaettujen tapausten ja työtehtävien tarkastelu ja käsittely
 • Dokumenttien lisääminen kuvien tai tiedostojen toimitukseen esim. norjalaiseen NVDB:hen.
 • Mittaaminen (pituuden ja alueen) ja kuviin perustuva sijainnin laskenta
 • Kohteiden suodatustoiminnot

 

 

SINUS.Infra-kenttätyökalu

Tätä järjestelmää käytetään kentällä tabletilla ja matkapuhelimella. Myös tavallista PC:tä voidaan käyttää. Järjestelmä soveltuu kaikille, joiden tarvitsee nähdä, muokata tai luoda uusia kohteita.

Tuotteessa on seuraavat toiminnot:

 • Automaattinen nykyisen sijainnin esittäminen kartalla
 • Kohteiden hakusäteen valinta
 • Lähellä sijaitsevien kohteiden haku
 • Kaikkien kohteiden esittäminen kartalla
 • Kohteiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen, suorassa yhteydessä esim. norjalaiseen NVDB:hen.
 • Yksittäisten tiekuvien tarkastelu
 • Kohteiden suodatustoiminnot
 • Moduuli viestien välittämiseen suoritetuista työtehtävistä.
 • Käyttäjille jaettujen tapausten ja työtehtävien tarkastelu ja käsittely

 

 

”Teihin, rautateihin ja vesiväyliin liittyvä infrastruktuuri on osa Trionan ensisijaista liiketoiminta-aluetta. Tarjontaamme kuuluu tänä päivänä esimerkiksi TNE-tuotteemme (Transport Network Engine), joka on IT-järjestelmä liikenneverkkojen ja niihin liittyvien tietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja hallintaan. Ratkaisuun ei tällä hetkellä kuulu omaa käyttöliittymää verkon ja siihen liittyvän aineiston visualisointiin ja ylläpitoon, mutta se tarjoa avoimen rajapinnan ulkoisten järjestelmien liittämiseen. SINUS.Infran myötä voimme nyt tarjota TNE:hen integroitavissa olevan asiakassovelluksen ja näin lujittaa Trionan asemaa logistiikkaan ja infrastruktuuriin liittyvien toimialojen innovatiivisten IT-järjestelmien johtavana toimittajana”, sanoo Rune Wilhelm Dragsnes, toimitusjohtaja, Triona AS.