SDC:lle uusi virallinen reittikartta

12 October 2017

Triona on saanut toimeksiannon kehittää uuden version web-sovelluksesta nimeltä ”Krönt vägval karta” (suomeksi ”Kruunattu reittikartta”). Sovelluksessa voidaan suorittaa etäisyyksien laskentaa ja näyttää saadut reitit kartalla. Myös tiestön eri ominaisuuksien, kuten nopeusrajoitusten ja kantavuuksien, tarkastelu on mahdollista. ”Kruunatun reittikartan” avulla voidaan myös raportoida reititysvirheistä tai virheellisestä tieinformaatiosta.

”Trionalla on kokemusta samankaltaisten ratkaisujen kehittämisestä sekä syvällistä paikkatieto-osaamista. He ovat jo pitkään tarjonneet SDC:n käyttämän alustan todellisten etäisyyksien ja reittien laskentaan yhdessä niissä käytettävän aineiston tuotannon kanssa. Tämän toimeksiannon myötä Trionalla on suurempi kokonaisvastuu, mikä yksinkertaistaa toimittajien hallintaamme.”Annika, SDC

Jo aiemmin Triona on toimittanut SDC:lle Ruotsin kansallisen metsäautotietietokannan (SNVDB, Skogliga Nationella VägDataBasen). Tietokanta on niin kutsuttu master-tietokanta, johon tietoa päivitetään myös Ruotsin liikenneviraston, Trafikverketin, hallinnoimasta kansallisesta tietietokannasta (NVDB, Nationella VägDataBasen). SNVDB toteutettiin Trionan TNE-tuotteen (Transport Network Engine) avulla, mikä muun muassa mahdollistaa menneiden, nykyisten ja tulevien tieosuuksien hallinnoinnin. Aineistoa käytetään esimerkiksi etäisyyksien laskentaan ja metsäautoteiden rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon keskittyvässä liiketoiminnassa. Etäisyyksien laskentaa tehdään Trionan TRE-tuotteella (Triona Routing Engine).

SDC on kaupallinen yhdistys, jolla on yli 50 jäsentä. Yhdistys on ruotsalaisen metsäteollisuuden tietokeskus, missä ylläpidetään tuotanto-, varastosiirto- sekä mittaustietoja sahoille, kuljetusliikkeille ja biovoimalaitoksille.

Lue lisää