Uusi hallitus

23 May 2022

Trionan varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiölle uusi hallitus. Lars Harrysson jatkaa edelleen puheenjohtajana ja Lennart L. Hane varsinaisena jäsenenä. Uusiksi varsinaisiksi jäseniksi hallitukseen valittiin:

  • Karin Burgaz, joka nykyisessä roolissaan yhdistää johtajuuden ja organisaation kehittämisen hallitustyöskentelyyn. Hallitustyönsä, toimenkuvansa ja asiakastoimeksiantojensa kautta hänellä on kokemusta monilta eri toimialoilta sekä yrityksistä eri vaiheissa elinkaartaan. Hallitustyössä hän panostaa osaamisessaan johtamiseen sekä yrityskulttuuriin yhdistettynä strategiseen ja arvoa luovaan kasvuun. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus hallitustyöskentelystä eri vaiheissa olevissa yrityksissä: start-upeissa, isommissa vakiintuneissa laajentumista hakevissa yrityksissä ja hallinnointiyhtiöissä. Karin työskentelee tällä hetkellä hallituksissa useilla eri toimialoilla, kuten valmistavassa teollisuudessa, IT-toimituksissa, SaaS-palveluissa, rahoituksessa ja puhtaassa konsultoinnissa.
  • Jan Karlander, joka työskenteli vuosina 2000–2012 omassa IT-alan perheyrityksessään Agda Lön AB:ssa, joka tarjosi palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon järjestelmää nimeltä Agda PS. Hän on työskennellyt vuodesta 2012 sijoitusalalla yhtiössään Extrico Holding AB, joka on Trionan toiseksi suurin omistaja. Yhtiö sijoittaa mieluiten pieniin IT-yrityksiin, joilla toistuvien tulojen prosentuaalinen osuus on suuri. Jan työskentelee myös vuodesta 2006 alkaen kiinteistöjen parissa omassa yrityksessään Staget Fastigheter AB.
  • Pär Olsson toimii vanhempana neuvonantajana suurissa projekteissa Skanska Sverige AB:ssa. Hänellä on monen vuoden kokemus urakoinnin ja rakentamisen aloilta. Häntä arvostetaan johtajana, jolla on kokemusta kansainvälisen organisaation perustamisesta, johtamisesta ja työskentelystä kestävässä sekä kannattavuuteen keskittyvässä organisaatiossa, jossa erilaisen taustan, kompetenssin ja ominaisuudet omaavat työntekijät työskentelevät menestyksekkäästi yhdessä.

Lue lisää