OpenTNF-seminaari

30 January 2018

2. toukokuuta 2018 järjestämme seminaarin OpenTNF:n kehityksestä tulevaisuudessa.

OpenTNF:ää on tähän saakka kehitetty useiden organisaatioiden toimesta päämääränä luoda avoimiin standardeihin perustuva avoin määrittely liikenneverkkoihin liittyvän tiedon välittämiseen. Tarkoituksena on kasvattaa tiedonvaihdon tehokkuutta. Ratkaisut, jotka ovat perustuneet ja tulevat perustumaan OpenTNF:ään yksinkertaistavat liikenneverkkoihin liittyvää tiedonvaihtoa useilla tavoilla. OpenTNF-määrittely perustuu INSPIRE-määrittelyyn liikenneverkoista (inspire.ec.europa.eu). OGC GeoPackagea käyttävä referenssitoteutus (www.geopackage.org) on saatavissa osoitteesta www.opentnf.org.

Seminaari järjestetään Trionan Tukholman toimistolla 2.5.2018. Aloitamme klo 10.00 ja lopetamme alustavasti klo 15.00. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 11.4.2018. Ilmoittautuminen tehdään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen registration@opentnf.org.

Katso koko kutsu seminaariin