Sopimus Tukholman kaupungin kanssa

19 June 2017

Tukholman kaupungin ympäristökeskus on allekirjoittanut Trionan kanssa sopimuksen toimeksiannosta web-portaalin räätälöintiin. Olemme erittäin iloisia luottamuksesta saada työskennellä jälleen yhdessä ympäristökeskuksen kanssa ja erityisesti hankkeessa, jonka erityisosaamisvaatimukset (muun muassa GIS-osaamisesta) ovat näin korkeat.

Sopimus sisältää kattavasti paikkatietoon liittyvää työtä, jonka osa-alueita ovat uuskehitys, räätälöinti, nykyisten tietopalveluiden viimeistely ja dokumentointi. Työ tehdään ketteriä menetelmiä hyödyntäen ja sopimuskausi on hieman yli kaksi vuotta sisältäen option jatkosta.

Ympäristökeskus on jo aiemmin kehittänyt Miljödata-järjestelmän, joka yhdessä siihen sisältyvän web-sovelluksen kanssa nykyisellään muodostaa tietovaraston ympäristökeskuksen sisäiseen käyttöön. Pääasiallisena tarkoituksena on räätälöidä Miljödatan web-portaalia toimeksiannossa, joka on osa suurempaa projektia. Projektia johdetaan ympäristökeskuksesta, mutta projektiorganisaatiossa on mukana myös vertaisryhmä, johon tulee edustajia monista muista virastoista ja yrityksistä.

Miljödatan web-portaalista on helposti saatavilla karttapohjaista ympäristöön liittyvää tietoa niin ympäristökeskukselta, rakennusvirastolta, rakennusvalvontavirastolta kuin lääninhallitukseltakin. Ympäristökeskuksen tietovarastosta on myös tehty kopio, johon on pääsy ulkopuolelta avoimen datan kartta- ja tietopalveluista. Sen lisäksi tullaan rakentamaan ympäristökeskuksen web-portaalista myös julkinen versio, johon pääsee kaupungin verkkosivujen kautta osoitteessa www.stockholm.se.