Uusi integraatiokomponentti VSV Fraktille

5 October 2020

Useat erilaiset yhteensovittamattomat integraatiot ja kuhunkin integraatioon liittyvät kustannukset johtivat siihen, että VSV Frakt aloitti Violett-projektin syksyn 2019 lopussa. Tavoitteena oli vakiinnuttaa ja varmistaa tulevaisuuden integraatiot sekä vähentää kustannuksia. Nyt projekti on valmis ja tavoitteet saavutettu.

VSV Frakt on osa metsätoimialan logistiikkaan erikoistunutta VSV-konsernia. Yritys perustettiin vuonna 1968 teollisuuden aloitteesta pyöreän puun kuljetusten tehostamiseen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö tekee asiakkaiden puolesta metsien hakkuuta, kuljettaa pyöreää puutavaraa, toimii biopolttoaineiden parissa ja suorittaa hakekuljetuksia. Yhteensä noin 250 pientä ja suurta yritystä yhdessä muodostaa VSV/Uniten. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 600 työntekijää tarjoaa osaamista niin autoista ja koneista kuin tietenkin itse metsätoimialasta.

Integraatioiden uusimisprojektissa oli mukana useita yrityksiä. Trionan vastuulla oli rakentaa GITTAN, integraatioiden keskeinen osa. Yksinkertaistettuna VSV:n integraatioalusta GIN vastaanottaa Biometrialta tietoja, jotka sitten GITTAN kääntää muotoon, joka välitetään VSV:n hinnanlaskentajärjestelmään nimeltä AFFÄR (jota Triona on hallinnoinut useita vuosia), mikä puolestaan ​​luo pohjan laskutukselle VSV:n laskutusjärjestelmässä.

GITTANin kehittämisessä Triona vastasi projektin- ja vaatimustenhallinnasta, arkkitehtuurista, kehittämisestä ja testauksesta. Triona oli myös vastuussa testaussuunnittelun hallinnasta koko integraatioprojektin osalta sekä käyttöönoton suunnittelussa.

Projektin intensiivisimmät osat suoritettiin aikana, jolloin projektin osallistujat eivät voineet tavata ja työt täytyi hallita etänä. Tämä oli haastavaa! Kun projektissa työskentelee useita eri yrityksiä eikä ole mahdollista tapaamisten kautta oppia ymmärtämään toisiamme eteenpäin pääsemiseksi, yhteistyö ja viestintä ovat erityisen tärkeitä. Kun projektin yhteenvetoa tehtiin, huomasimme, että juuri tämä oli onnistunut hyvin yhdessä. Menestystekijöitämme olivat tiivis viestintä, selkeät roolit ja oikeat taidot yhdistettynä nöyryyteen ja sitoutuneisuuteen sekä ilon ja huumorin ilmapiiriin loi turvallisen ympäristön jokaisen esittää kysymyksiä ja kyseenalaistaa asioita, kunnes ymmärrämme toisiamme.

Yhteenvetona voidaan todeta, että oli erittäin myönteinen kokemus osallistua hankkeeseen, joka tuotti toiminnallista hyötyä suoraan käyttöönoton yhteydessä. Toivomme pian pystyvämme myös tapaamaan ja juhlistamaan onnistumistamme!

Lue lisää