Miljoona muutosta NVDB:hen

11 September 2023

Syyskuun 1. päivä saavutettiin uusi virstanpylväs SINUSin historiassa! Käyttäjämme olivat siihen mennessä lähettäneet miljoona muutosehdotusta Norjan NVDB:hen (National VegDataBank). 

SINUS on osa Trionan tuotevalikoima, jota käytetään infrastruktuuriin liittyvän tiedon keräämiseen ja hallintaan. SINUS Infra ja SINUS Photo ovat molemmat Norjan väyläviraston ja paikallisten kuntien käytössä (Statens Vegvesen, fylkeskommunene og kommunene) ja sen avulla toimitetaan tiestötietoa Norjan NVDB:hen. Lisäksi SINUS voi toimittaa nämä tiestötiedot myös TNE:hen (Transport Network Engine) – Trionan omaan tiestötietojen tietokantaan. 

imagem38an.png

Muutosehdotuksiin perustuvat NVDB:n päivitykset varmistavat tietojen eheyden. Kaikille tätä NVDB-tietoa käyttäville organisaatioille, esim. liikenteenhallinnan parissa, on erittäin tärkeää, että tiedot ovat täydellisiä ja ajankohtaisia. 

Ensimmäinen muutosehdotus lähetettiin SINUSista NVDB:hen 25. kesäkuuta 2016 ja perjantaina 1. syyskuuta 2023 lähetettiin miljoonas muutosehdotus. Muutosehdotus sisältää joukon tietokohteita, joten itse asiassa lähetettyjen kohteiden määrä on paljon suurempi kuin miljoona. Kaikki alihankkijoiden suoraan Data Captureen toimittavat teihin liittyvät tiedot ovat tulevat vielä tämän miljoonan muutosehdotuksen lisäksi. 

Odotamme, että seuraavat miljoona muutosehdotusta toimitetaan alle seitsemässä vuodessa.