Triona vähentää liikenteen CO2-päästöjä

5 September 2022

Kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiltä vaaditaan yhä parempaa kykyä raportoida kuljetustensa ilmastovaikutuksista sekä seurata ja kehittää vastuullisuuttaan. IT-toimittajana meillä on tärkeä rooli auttaa asiakkaitamme vähentämään päästöjään. Siksi kehitämme tuotteitamme tavoitteenamme helpottaa asiakkaidemme vastuullista työtä. Välimatkapalvelua on siksi laajennettu toiminnallisuudella reitin aiheuttamien CO2-päästöjen laskemiseen.

Kansainväliseen tieteelliseen tutkimukseen perustuva päästömalli ottaa huomioon tärkeimmät riittävällä tarkkuudella mitattavissa olevat tekijät. Näitä tekijöitä ovat reitin pituus, polttoainetyyppi, tien kaarevuus ja mäkisyys, ajoneuvon nopeus sekä kokonaispaino. Hiilidioksidipäästöjen laskennassa käytetään myös Ruotsin energiaviraston vuosittain keräämiä tietoja kasvihuonekaasupäästöistä eri polttoainetyypeille. 

Viime talvena päästömalli otettiin käyttöön TRE:ssä, joka on Välimatkapalvelumme käyttämä reittilaskentamoottori. Nyt on mahdollista ajomatkan ja ajoajan lisäksi laskea reitin CO2-päästöjä. Välimatkapalvelun päästölaskenta mahdollistaa jo liikenteen suunnitteluvaiheessa niiden aiheuttaman ilmastovaikutuksen huomioimisen. Palvelusta voidaan myös tuottaa dokumentaatiota tehtyjen kuljetusten ilmastoraportointiin.