Uusi versio Transport Routing Enginestä

5 February 2018

Tammikuussa julkaistiin uusi versio Transport Routing Enginestä (TRE). Tämä julkaisu sisältää sekä suorituskykyparannuksia että uusia ominaisuuksia.

Uusi TRE-julkaisu sisältää uudet versiot Triona BikeRouterista (pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden reititys), Triona CarRouterista (henkilöautojen, raskaan liikenteen ja muiden moottoroitujen ajoneuvojen reititys), OSM2Netistä ja TNE2Netistä.

Sekä CarRouter että BikeRouter sisältävät suorituskykyparannuksia niin Windowsille kuin Linuxillekin (Debian ja RedHat), parannellun mittaustietojen kirjaamisen sekä laajennetut kirjaamis- ja seurantaominaisuudet MQTT-palvelimelle.

Muita uusia ominaisuuksia ovat:

  • CarRouteria on parannettu ja laajennettu toiminnoilla teiden ominaisuustietojen käsittelyyn, sisältäen mahdollisuuden laskea tietullimaksut erilaisten aikaikkunasääntöjen mukaan sekä ominaisuuksiin perustuvaan sallittuun tai kiellettyyn liikenteeseen.
  • BikeRouter sisältää korjauksia ja parannuksia OpenStreetMapista tulevan tiedon lukemiseen mukaan lukien monimutkaisista suhteista rakentuvien alueiden parsinta ja käsittely.
  • Toiminnallisuus ulkoisten tietolähteiden dynaamiseen päivittämiseen (tässä versiossa Norjan ajantasaiset liikennetiedot ja tietullimaksut) on toteutettu CarRouteriin.
  • Paranneltu nopeusmalli on otettu käyttöön CarRouterissa ennustamaan paremmin ajoneuvon nopeus vaaka- ja pystysuuntaisesta kaarevuudesta riippuen.

TRE on edistyksellinen reititysmoottori, joka on konfiguroimalla sovitettavissa useimpiin asiakastarpeisiin reitinlaskennassa ja tai Linux-pohjaisiin järjestelmiin. TRE:n komponentit voivat laskea optimaalisia reittejä kaikkiin liikennemuotoihin (pyörä, moottoripyörä, auto, linja-auto, raskas liikenne). TRE toimii myös perustana Trionan etäisyystietopalvelulle http://distance.triona.se, missä TRE on konfiguroitu optimoimaan reittejä riippuen ajoneuvon painosta, korkeudesta ja pituudesta.