Tämän vuoden ilmastoraportti

17 November 2022

Trionan ilmastoraportti 2021 on nyt valmis. Raportoimme aiempien vuosien tapaan GHG-protokollan osa-alueiden 1, 2 ja 3 mukaisesti. Jälleen voidaan havaita, että liikenteen osuus on suurin Trionan toiminnan aiheuttamista ilmastovaikutuksista. Tärkein kestävän kehityksen painopisteemme on tuotteidemme kehittäminen helpottamaan vastuullisuutta asiakkaidemme toiminnassa.

IT-toimittajana meillä on tärkeä rooli auttaa asiakkaitamme vähentämään päästöjään. Edistämme sitä sekä kehittämällä tuotteitamme helpottamaan vastuullisuutta asiakkaidemme toiminnassa että erityistoimeksiannoissa suoraan yksittäisille asiakkaille. Esimerkkinä vuoden aikana saavutetuista tuloksista on, että Trionan Välimatkapalvelua on laajennettu toiminnallisuudella laskea reitin aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Toinen esimerkki on se, että mahdollistimme ns. eco-drive-tuen käytön bussiliikenteen operaattoreille, joiden autokanta sisältää nykyään sekä sähkömoottoreilla että fossiilivapailla moottoreilla (esim. HVO ja kaasu) toimivia ajoneuvoja. Tämä johdosta kuljettajia koulutetaan kestävään ajokäyttäytymiseen ajoneuvotyypistä riippumatta. Se, että raportoimme itse ilmastovaikutuksemme GHG-protokollan mukaisesti, auttaa meitä seuraamaan ilmastoasioihin liittyvää kehitystä ja oppimaan lisää aiheesta, sekä tuottaa meille paremman kuvan ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan jalanjälkeemme.

Kuten vuonna 2020, pandemialla on ollut suuri vaikutus myös vuoden 2021 ilmastovaikutuksiin. Tarkastelemme tätä useasta näkökulmasta. Toisaalta uskomme henkilökohtaisiin tapaamisiin, jotka vaativat lyhempiä tai pidempiä matkoja. Toisaalta voimme havaita digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet tehokkuuteen ja kestävyyteen. Kuten monessa muussakin asiassa, on tärkeää löytää tasapaino, jotta voidaan hyödyntää sekä henkilökohtaisten tapaamisten että digitalisaation myönteisiä vaikutuksia. Työmatkat toimistolle sekä erilaisiin tapaamisiin ovat keskeisiä osia sisäisessä ympäristötyössämme.