Uusi versio TRACS Flow -tuotteesta

20 April 2020

Uusi versio TRACS Flow -tuotteesta julkaistiin suunnitellusti helmikuun lopulla. Seuraavat versiot on määrä julkaista toukokuussa ja syyskuussa 2020.

Uusi versio (2.11) sisältää joukon parannuksia ja korjauksia toimistosovelluksessa, mobiiliratkaisussa ja verkkoportaalissa. Suurin uudistus on TRACS Flow -toimistosovelluksen reittien tilauskoosteiden käsittelyn parantaminen. Yleisesti ottaen se tarkoittaa toiminnallisuutta, jolla

 • suunnitellaan ja luodaan reittejä,
 • liitetään tilaukset manuaalisesti tai automaattisesti reitille,
 • järjestetään reittijonoja (sekvenssijärjestys),
 • lasketaan matka-aikoja ja pituuksia (lastattu, purettu ja kokonainen),
 • näytetään reitti kartalla, ja
 • lähetetään ja haetaan kiinteitä ​​reittejä.

Toinen hieno uudistus on jakosäännöt-toiminnallisuus, joka mahdollistaa tilauksen otsikko/tilausrivi luonnin automaattisesti uusien tilausten saapuessa. Toiminto on samankaltainen kuin lisärivitys, joissa tilausrivi voi automaattisesti luoda uuden tilausrivin olemassa olevaan tilaukseen. Jakosäännöt puolestaan ​​luovat aina uuden tilauksen otsikon, jossa on yksi tilausrivi jakoa koskevaa sääntöä kohden. Käyttäjä voi asettaa lisää jakamissääntöjä useampien tilausten luomiseen.

Versiossa 2.9 käyttöönotettuun talousmoduuliin on tehty useita merkittäviä lisäyksiä. Suurin uudistus on:

 • Mahdollisuus määrittää laskutustauko asiakaslaskulle
 • Mahdollisuus antaa arvonlisäverokoodit useisiin rekistereihin, kuten asiakas-, toimittaja-, tuoterekisteriin jne.
 • Mahdollisuus ottaa arvonlisäverokoodi huomioon kirjanpitoasiakirjoissa
 • Lisätty määrä rekistereitä, jotka voidaan valita arvolähteiksi kirjanpitosääntöihin
 • Uusi kenttä itselaskutukseen – kiinteä vähennyspäivä
 • Mahdollisuus tarkastella kiinteitä vähennyksiä kontekstivalikon kautta kyseisissä ohjelmissa
 • Lähetettyjä laskuja ei saa poistaa
 • Lisätty valuuttakoodi kiinteisiin vähennyksiin

Mobiiliratkaisuun on lisätty toiminnallisuus muokattavien tilauksen tilojen hallinnointiin sekä ilmoitus tilauksen päättymisen vahvistamisesta. Lisäksi nyt on myös mahdollisuus lisätä asiakirjoja/kuvia suoraan asiakirjanäkymästä.

Verkkoportaalissa toimittajien ja kuljettajien käyttämää osaa kehitetään siten, että voidaan esimerkiksi muokata tilausluettelon resursseja sekä avata itselaskutuksiin ja vähennyksiin liittyviä asiakirjoja itselaskutus-välilehden kautta. Tämä on esimerkki toiminnallisuudesta, joka on lisätty talousmoduulin kehittämisen ja sen tarjoamien lisääntyneiden mahdollisuuksien suorana seurauksena tiedonvälitykseen toimittajien kanssa.

Kaiken kaikkiaan tuotteen kehitysaste on pysynyt korkealla tasolla ja jatkuu samalla tasolla vuoden 2020 aikana, jolloin pääteemoja ovat lisääntyvä tuki logistiikan yhteisten kuljetusreittien, pakettien käsittelyn, imuauton tehtävien ja BEAst-järjestelmän liittyvien lisäysten muodossa.

Lue lisää

Lue lisää TRACS Flow’sta ja muista tuotteistamme, jotka helpottavat logistiikan ja kuljetuksen yrittäjiä ja heidän työtään: